Novela Zákonníka práce, schválená v NR SR dňa 15.3.2022

Témy: zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Národná rada Slovenskej republiky dňa 15.3.2022 prerokovala a schválila novelu Zákonníka práce, ktorú prezidentka SR vrátila na opätovné prerokovanie NR SR.

Novela bola zverejnená v Zbierke pod číslom 82/2022 Z. z. a je účinná od 1. apríla 2022.

*

Predmetom novely je úprava postupu zamestnávateľa pri podaní výpovede zamestnancovi so zdravotným postihnutím a skrátenie lehoty na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu práce s výpoveďou z doterajších 30 kalendárnych dní na 7 pracovných dní.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.