Zmeny v zákone o nelegálnej práci od 1.1.2023

Témy: nelegálna práca,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Národná rada Slovenskej republiky dňa 16.3.2022 prerokovala a schválila zákon č. 112/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Novela je účinná od 1. januára 2023.

*

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní umožňuje vykonávanie závislej práce bez pracovnej zmluvy alebo dohody v prípade výpomoci rodinného príslušníka pre fyzickú osobu - podnikateľa.

Už od 1.1.2020 je výpomoc možná aj v prípade výpomoci rodinného príslušníka pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.

Od 1.1.2023 je výpomoc možná aj v prípade výpomoci rodinného príslušníka pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami a ktorí príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.