Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Témy: pandémia,zmeny 2020

*

MIMORIADNA SITUÁCIA V SÚVISLOSTI S COVID-19

Ak budete chcieť ako prílohu k žiadosti o podporu v čase skrátenej práce priložiť "Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19" č. 111 z 11. marca 2020, nájdete ho tu:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18249/1

*

Mimoriadna situácia, vyhlásená vládou od 12. marca 2020, zostáva naďalej v platnosti (písané 23.3.2022).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 24 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.