Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Národná rada SR dňa 24. marca 2021 schválila rozsiahly zákon č. 125/2022 Z. z., ktorým sa o. i. mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Malá časť zmien je účinná odo dňa vyhlásenia v Zbierke, teda od 13. apríla 2022.

Druhá, veľká časť zmien, je účinná od 1. júna 2022, napríklad zavedenie tzv. elektronickej PN alebo predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien.

Tretia, veľká časť zmien, je účinná od 1. januára 2023, tu ide najmä o zmeny týkajúce sa zrušenia ročného zúčtovania poistného v zákone o sociálnom poistení, ktoré malo byť pôvodne zavedené práve od roka 2023.

*

Účinnosť jednotlivých bodov, pokiaľ ide o zmeny v zákone o sociálnom poistení:

Od 13. apríla 2022, teda odo dňa vyhlásenia v Zbierke:

 • 32 ... ruší sa možnosť platby poistného v hotovosti
 • 42 ... Sociálna poisťovňa bude poskytovať údaje NCZI
 • 95, 96 ... úprava lehoty, po ktorej je poistenec povinný vrátiť dávku, ak využil odklad splatnosti poistného počas krízovej situácie

*

Od 1. júna 2022:

 • 1 6 ... ochranná lehota, zmena nároku na nemocenské pri karanténe, upresnenie podmienok na materské
 • 8 10 ... nástup na materské v ochrannej lehote, obdobie dôchodkového poistenia
 • 15, 17, 18, § 293fs ... umožnenie súbehu nemocenského a novopriznaného dôchodku
 • 20 ... obdobie poistenia v nezamestnanosti
 • 22, 24 26 ... poukazovanie dávok
 • 30 ... leg. technická zmena
 • 33 ... vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu
 • 36  39 ... elektronická PN
 • 40 a 41 ... leg. technická zmena 
 • 44 až 47 ... elektronická PN
 • 48 a 49 ... podanie doručované elektronicky - Sociálna poisťovňa môže určovať spôsoby jeho podania
 • 50, 51, 52 ... zastavenie konania, podklad rozhodnutia
 • 53 a 54 ... trovy konania
 • 57 ... povinnosti SP voči SZČO
 • 58, 60, § 293ft ... povinnosti SP sprístupniť poistencovi a zamestnávateľovi údaje týkajúce sa elektronickej PN
 • 61 ... povinnosť SP sprístupniť zamestnávateľovi údaje o priznaní dôchodku jeho zamestnancovi
 • 62 ... povinnosť SP oznamovať Úradu verejného zdravotníctva porušenie liečebného režimu pri karanténe
 • 63, 64, 66 ... povinnosti poistenca v súvislosti s elektronickou PN
 • 68 71, 73, 98, 99 ... povinnosti SZČO a zamestnávateľov v súvislosti s elektronickou PN
 • 76, 77 ... povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s elektronickou PN
 • 79 ... povinnosti Úradu verejného zdravotníctva voči Sociálnej poisťovni v súvislosti s elektronickou PN
 • 81 až 94 ... zmeny ustanovení týkajúcich sa kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne
 • 97 ... leg. technická zmena
 • 101 ... leg. technická zmena

*

Od 1. januára 2023:

 • 7 ... leg. technická zmena
 • 11 14, 16 ... československé dôchodky
 • 19 ... Zrušenie ročného zúčtovania - DVZ na úrazové dávky pri dohodách do 200 eur
 • 21, 23 ... leg. technická zmena
 • 27 29 ... Zrušenie ročného zúčtovania - vymeriavací základ, vylúčená doba
 • 31 a 35 ... leg. technická zmena v súvislosti s platením poistného a v súvislosti so zmenami v daňovom poriadku
 • 34 ... vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu
 • 43 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania vo veci predmetu nedávkového konania
 • 55 ... obnova nedávkového konania
 • 56 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania vo veci postúpenia finančných prostriedkov
 • 59 ... povinnosť SP sprístupniť zamestnávateľovi údaje týkajúce sa uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky
 • 65 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania
 • 67 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania a súčasne so zavedením odvodovej odpočítateľnej položky
 • 72, 74, 75 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania a povinnosťami zamestnávateľov
 • 78 ... leg. technická zmena v súvislosti so zmenami v daňovom poriadku
 • 80 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania a platením penále
 • § 293fu v bode 100 ... poistencami štátu sú členovia cirkevných spoločenstiev

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.