Sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách

Témy: cestovné náhrady,stravné,veličiny,Zákonník práce

*

Od 1.1.2013 doteraz platí Opatrenie č. 401/2012 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Nájdete ho tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/20130101

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.