Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

Témy: zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Zamestnávanie občanov členských štátov EÚ a občanov tretích krajín v Slovenskej republike má svoje špecifiká a legislatívne je upravené zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (v texte používame na označenie tohto zákona aj skratku ZSZ).

Od 1.5.2018 je účinná dôležitá novela tohto zákona, ktorou sa niektoré ustanovenia upravili v prospech jednoduchšieho zamestnávania občanov tretích krajín.

Od 1.1.2019 je účinná ďalšia novela, ktorou sa zamestnávanie cudzincov ešte zjednodušilo a zrýchlilo (najmä pri profesiách s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nezamestnanosťou pod 5 %) a umožnilo sa zamestnávanie cudzincov aj cez agentúry dočasného zamestnávania.

Je veľký rozdiel medzi zamestnávaním občanov členských štátov EÚ a zamestnávaním občanov tretích krajín. Pri zamestnávaní občanov členských štátov postačuje splnenie informačných povinností. Pri zamestnávaní občanov tretích krajín je to omnoho komplikovanejšie - či už z pohľadu administratívnych povinností, samotných možností, či z pohľadu trvania procesu prijatia zamestnanca z tretej krajiny.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 26 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ZÁKONNÍK PRÁCE 2022' v obchode