13. dôchodok v roku 2022

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2022

*

Od roku 2020 majú poberatelia starobných dôchodkov nárok na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku.

*

Národná rada SR dňa 4.5.2022 schválila novelu zákona č. 296/2020 Z. z., podľa ktorej sa v roku 2022 vyplatia 13. dôchodky už v deň splatnosti dôchodkov vo výplatnom termíne dôchodkov v mesiaci júl 2022 (inak sa 13. dôchodky vyplácajú v deň splatnosti dôchodku v novembri).

*

Suma 13. dôchodku

Výška 13. dôchodku v roku 2022 je naďalej v rozmedzí od 50 eur do 300 eur.

*

Na 13. dôchodok vo výške 300 eur má nárok dôchodca, ktorý poberá dôchodok najviac vo výške životného minima, ktoré je platné od 1. júla 2022. Suma životného minima platná od 1. júla 2022 bude známa až koncom júna 2022, predbežné odhady hovoria o sume 233 eur.

*

Pri predpoklade, že suma životného minima, ktorá bude platná od 1. júla 2022, bude 233 eur, dôchodca, ktorý poberá dôchodok vo výške od 233 eura do 927,44 eura má nárok na 13. dôchodok za rok 2022 vo výške podľa vzorca:

13. dôchodok = 300 – 0,36 * (dôchodok – 233) ... výsledok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

*

Nárok na 13. dôchodok za rok 2022 vo výške 50 eur má dôchodca, ktorý poberá dôchodok 927,44 eura a vyšší.

*

Príklad

Pán Stanislav poberá starobný dôchodok vo výške 593,80 eura.

Pri predpoklade, že suma životného minima platná od 1. júla 2022 bude 233 eur, pán Stanislav dostane 13. dôchodok vo výške:

300 – 0,36 * (593,80 – 233) = 170,12 eura.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.