Kniha MATERSKÁ 2022 DV: ÚVOD K DRUHÉMU VYDANIU

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

V druhom vydaní knihy "MATERSKÁ 2022" reagujeme na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022.

*

Najdôležitejšou zmenou v zákone od 1. júna 2022 je predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien.

Ide o zásadnú a pozitívnu zmenu. Bude mať priaznivé dopady najmä pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie ešte pred otehotnením. Nárok na nemocenské, tehotenské a materské (pri splnení ďalších podmienok, napr. materské = najmenej 270 dní poistenia v období 2 rokov pred pôrodom) budú mať aj vtedy, ak otehotneli pol roka po zániku nemocenského poistenia (po skončení zamestnania, povinného poistenia SZČO alebo po zániku dobrovoľného poistenia).

V druhom vydaní súčasne reagujeme na už známy údaj o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021 - bola vo výške 1211 eur. To znamená, že maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2023 je hodnota je 79,6274 eura. V tomto zmysle sme v druhom vydaní upravili všetky texty a príklady.

Pozor, druhé vydanie knihy "MATERSKÁ 2022" je k dispozícií len v elektronickej podobe na našej stránke, v kníhkupectvách ho nehľadajte.

Pre vašu informáciu, pripravujeme knihu "MATERSKÁ 2023", ktorá vyjde na jeseň 2022, a to aj v knižnej podobe.

*

Poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

*

Písané na jeseň 2021, druhé vydanie bolo aktualizované v máji 2022, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.6.2022.

*

Skratky použité v knihe:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

DVZ – denný vymeriavací základ

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ

RO – rozhodujúce obdobie

MD – materská dovolenka

RD – rodičovská dovolenka

RP – rodičovský príspevok

PN – práceneschopnosť, práceneschopný/á

SP – Sociálna poisťovňa

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2022 (DRUHÉ VYDANIE)' v obchode