Kniha Zákonník práce 2022: DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA

Témy: Zákonník práce

*

Definícia domáckej práce a telepráce

Domácka práca a telepráce je definovaná v § 52 Zákonníka práce.

Domácka práca je práca, ktorá sa vykonáva:

  • pravidelne
  • v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti 
  • z domácnosti zamestnanca

Domácka práca nie je práca, ktorú zamestnanec vykonáva:

  • príležitostne alebo
  • za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa, alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca, resp. z iného dohodnutého miesta.

*

Je potrebné zdôrazniť, že domácka práca podľa § 52 Zákonníka práce je práca vykonávaná pravidelne z domácnosti zamestnanca. Nemusíte to byť v plnom rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, môže to byť práca vykonávaná z domácnosti povedzme v rozsahu jedného dňa týždenne.

Telepráca je práca vykonávaná pravidelne z domácnosti zamestnanca s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ZÁKONNÍK PRÁCE 2022' v obchode