Kniha Zákonník práce 2022: PREKÁŽKY V PRÁCI

Témy: Zákonník práce

*

O prekážke v práci hovoríme v prípade, ak z nejakého špecifikovaného dôvodu v Zákonníku práce zamestnanec nenastúpi na pracovnú zmenu a nepracuje, respektíve pracuje kratší čas, ako bol pôvodne určený podľa rozvrhu pracovného času.

Pri časti prekážok vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy (najmä pri prekážkach na strane zamestnávateľa), pri časti prekážok má zamestnanec len nárok na pracovné voľno.

Pri niektorých prekážkach je potrebná, respektíve možná na poskytnutie pracovného voľna (a prípadne i náhrady mzdy) dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, napríklad v kolektívnej zmluve. 

*

Prekážky v práci možno rozdeliť do niekoľkých skupín, ktoré sa rozdeľujú podľa dôvodu prekážky:

  • všeobecný záujem: verejná funkcia, občianska povinnosť, úkony vo všeobecnom záujme (§ 137 a 138)
  • dobrovoľnícka činnosť (§ 138a)
  • výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy (§ 138b)
  • plnenie brannej povinnosti, vojenského cvičenia, úloh ozbrojených síl (§ 139)
  • zvyšovanie kvalifikácie (§ 140)
  • dôležité osobné prekážky na strane zamestnanca (§ 141)
  • dočasné prerušenie výkonu práce (§ 141a)
  • prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142)

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ZÁKONNÍK PRÁCE 2022' v obchode