Nezdaniteľná časť - dobrovoľné príspevky na II. pilier

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

Od roku 2013 sa zaviedla nezdaniteľná časť = dobrovoľné príspevky na druhý dôchodkový pilier (starobné dôchodkové sporenie). Túto nezdaniteľnú časť je možné uplatniť si poslednýkrát za rok 2016.

Daňovník, ktorý využíva možnosť dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, si môže znížiť základ dane aj o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Zároveň platí, že táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 24 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.