Kniha Zákonník práce 2022: DOČASNÉ PRIDELENIE ZAMESTNANCA

Témy: Zákonník práce

*

AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA

Dočasné pridelenie zamestnancov z agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) je stále častý a populárny spôsob, akým zamestnávateľ rieši potrebu vyššieho počtu zamestnancov. Dočasné pridelenie zamestnancov patrí medzi najflexibilnejšie formy zamestnávania – užívateľskému zamestnávateľovi tak odpadávajú náklady spojené so získaním zamestnanca a s prípadným ukončením pracovného vzťahu, drvivú väčšinu administratívnych povinností na seba preberá ADZ.

Právne postavenie ADZ je dané zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (viď § 29 až 31 ZSZ).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ZÁKONNÍK PRÁCE 2022' v obchode