Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,SZČO,veličiny,zmeny 2022

*

Na úvod: Viac ako v tomto článku sa o daňovom bonuse dozviete na webinároch 14.7.2022, 19.7.2022 alebo 27.7.2022.

Tipy, triky, varovania, odporúčania. Účasť odporúčam každej mzdovej účtovníčke, či účtovníkovi, aby ste nový daňový bonus vypočítali správne, bez stresov a aby ste vedeli informovať a poučiť vašich zamestnancov a klientov. Pomôžem vám. Nie je jedno, či si nový daňový bonus uplatní matka alebo otec, v mnohých prípadoch bude potrebné zmeniť doterajšiu "stratégiu".

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Aktuálny komplexný článok k daňovému bonusu od júla 2022: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA "PO STAROM"

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Aby mala SZČO daňový bonus vyplatený, musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (= čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov a odvodov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA "PO NOVOM" 

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 1 dieťati
 • 27 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 2 deťoch
 • 34 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 3 deťoch
 • 41 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 4 deťoch
 • 48 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 5 deťoch
 • 55 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 6 a viac deťoch

Čiastkový základ dane SZČO je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

V nasledujúcej tabuľke predpokladáme, že ide o SZČO, ktorá podnikala celý rok 2022, počas celého roka 2022 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 187,78 eura do SP a 79,31 eura do ZP, spolu 267,09 eura a v daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu.

*

Podľa počtu detí môže byť daňový bonus SZČO "po novom" za mesiace júl až december 2022 suma najviac:

Priemerný príjem mesačne Paušálne výdavky Odvody Čiastkový základ dane 1 dieťa 2 deti 3 deti 4 deti 5 detí 6 a viac detí
600 eur 360 eur 267,09 eura 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur
700 eur 420 eur 267,09 eura 12,91 eura 2,58 eura 3,49 eura 4,39 eura 5,29 eura 6,20 eura 7,10 eura
800 eur 480 eur 267,09 eura 52,91 eura 10,58 eura 14,29 eura 17,99 eura 21,69 eura 25,40 eura 29,10 eura
900 eur 540 eur 267,09 eura 92,91 eura 18,58 eura 25,09 eura 31,59 eura 38,09 eura 44,60 eura 51,10 eura
1000 eur 600 eur 267,09 eura 132,91 eura 26,58 eura 35,89 eura 45,19 eura 54,49 eura 63,80 eura 73,10 eura
1100 eur 660 eur 267,09 eura 172,91 eura 34,58 eura 46,69 eura 58,79 eura 70,89 eura 83,00 eura 95,10 eura
1200 eur 720 eur 267,09 eura 212,91 eura 42,58 eura 57,49 eura 72,39 eura 87,29 eura 102,20 eura 117,10 eura
1300 eur 780 eur 267,09 eura 252,91 eura 50,58 eura 68,29 eura 85,99 eura 103,69 eura 121,40 eura 139,10 eura
1400 eur 840 eur 267,09 eura 292,91 eura 58,58 eura 79,09 eura 99,59 eura 120,09 eura 140,60 eura 161,10 eura
1500 eur 900 eur 267,09 eura 332,91 eura 66,58 eura 89,89 eura 113,19 eura 136,49 eura 159,80 eura 183,10 eura

Výsledný bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

Pri výpočte "po novom" platí princíp "nižšia berie".

*

SZČO sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa jej suma daňového bonusu, ktorá vyjde vyššia.

*

Príklady výpočtov daňového bonusu za mesiace druhého polroka 2022

1. SZČO má priemerný mesačný príjem 600 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov.

"Po starom" by daňový bonus bol suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura, avšak SZČO nemá kladný čiastkový základ dane, preto na daňový bonus "po starom" nemá nárok.

"Po novom" je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 0 eur, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 0 eur.

SZČO nemá nárok na daňový bonus ani "po starom", ani "po novom", jeho daňový bonus je nula.

*

2. SZČO má priemerný mesačný príjem 700 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov.

"Po starom" je daňový bonus suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 3,49 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 3,49 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po starom", teda dostane sumu 94,28 eura.

*

3. SZČO má priemerný mesačný príjem 1200 eur, má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov.

"Po starom" je daňový bonus 2 x 47,14 eura + 2 x 43,60 eura = 181,48 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 4 x 70 eur = 280 eur, súčasne najviac 87,29 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 87,29 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po starom", teda dostane sumu 181,48 eura.

*

4. SZČO má priemerný mesačný príjem 1400 eur, má jedno dieťa vo veku 16 rokov.

"Po starom" je daňový bonus 23,57 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 40 eur, súčasne najviac 58,58 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 40 eur.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 40 eur.

*

Viac o daňovom bonuse  na webinároch 31.5.2022, 9.6.2022, 14.6.2022, 20.6.2022, 21.6.2022, 22.6.2022 alebo 28.6.2022.

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.