Otcovská dovolenka (aktualizované 5.10.2022, 21.10.2022, 10.12.2022)

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Aktualizácia 5.10.2022 na základe zákona č. 350/2022 Z. z., schváleného v NR SR dňa 4.10.2022.

Aktualizácia 21.10.2022 - doplnené info o čerpaní materského podľa výkladu SP v prípade narodenia dieťaťa pred 1.11.2022

Aktualizácia 10.12.2022 - doplnený príklad "pán Zdenko" a informácie o statuse otca počas OD podľa zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení.

*

Národná rada SR dňa 4. októbra 2022 schválila zákon č. 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Účinnosť zákona je od 1. novembra 2022.

Cieľom zákona je okrem iného zapracovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov do slovenskej legislatívy. V Zákonníku práce sa preto dopĺňajú a spresňujú ustanovenia týkajúce sa rodičovskej dovolenky, doterajšia rodičovská dovolenka otca podľa § 166 ods. 1 sa mení na otcovskú dovolenku.

Súčasne sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavádza sa možnosť čerpania materského otcom dieťaťa v rozsahu 2 týždňov (14 dní) v období 6 týždňov po narodení dieťaťa, čo v zásade doteraz nebolo možné. Doterajšia materská, ktorú mohli poberať otcovia detí po ukončení materskej dovolenky matky (resp. najskôr po 6 týždňoch od pôrodu), v zákone zostáva, avšak v prípade otca, ktorý využije možnosť čerpania materského už po pôrode v rozsahu 2 týždňov, sa skráti o 2 týždne na 26 (resp. 29 alebo 35) týždňov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.