Dôchodok po 40 odpracovaných rokoch (aktualizované 7.10.2022)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Aktualizácia 7.10.2022 na základe zákona č. 352/2022 Z. z., schváleného v NR SR dňa 5.10.2022

*

Národná rada SR dňa 5. októbra 2022 schválila zákon č. 352/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Účinnosť zákona je od 1. novembra 2022, časť zmien je účinných od 1. januára 2023, prípadne až od 1. februára 2023 (generálny pardon).

Jednou z dôležitých častí návrhu je umožniť čerpanie predčasného starobného dôchodku aj poistencovi, ktorý dosiahol 40 odpracovaných rokov, respektíve získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia (napr. časť tohto obdobia získali ako poistení zamestnanci alebo SZČO a časť obdobia ako poistenci štátu z dôvodu výchovy detí). Takíto poistenci teda môžu požiadať o predčasný starobný dôchodok aj skôr ako 2 roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku.

Takto priznaný predčasný starobný dôchodok sa pri určení jeho výšky nebude znižovať o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, ale bude sa znižovať len o 0,3 %.

O tento nový predčasný starobný dôchodok môžu poistenci žiadať od 1. januára 2023.

*

Súčasťou návrhu je aj dôležitá zmena doterajšej podmienky na priznanie predčasného starobného dôchodku, podľa ktorej sa predčasný starobný dôchodok priznal len vtedy, ak jeho suma bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima. "Po novom" sa predčasný starobný dôchodok prizná len vtedy, ak jeho suma bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima.Táto zmena je účinná už od 1. novembra 2022.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.