Zvýšenie súm stravného od 1.9.2022

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) dňa 31.5.2022 zverejnilo na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu k návrhu opatrení o sumách stravného a sumách "kilometrovného". Následne bol návrh zverejnený v do medzirezortného pripomienkového konania, návrh má v pripomienkovom konaní číslo LP/2022/350.
 
Dňa 6.8.2022 boli nové "Opatrenia" zverejnené v Zbierke pod číslami 281/2022 Z. z. a 282/2022 Z. z.
 
Obe "Opatrenia" sú účinné od 1. septembra 2022.
 
*
 
Podľa "Opatrenia o sumách stravného" sa zvyšujú sumy stravného nasledovne:
  • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Podľa "Opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách" sa zvyšujú sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,063 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,227 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Sumy "kilometrovného" sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. mája 2022 platili sumy stravného:

  • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 117/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. mája 2022 platili sumy "kilometrovného":

  • 0,059 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,213 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

V pokračovaní článku: Zmeny pri stravovaní zamestnancov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.