Rodičovský dôchodok (aktualizované 7.10.2022)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Aktualizácia 7.10.2022 na základe zákona schváleného v NR SR dňa 5.10.2022.

*

Národná rada SR dňa 5. októbra 2022 schválila zákon č. 352/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Účinnosť zákona je od 1. novembra 2022, časť zmien je účinných od 1. januára 2023, prípadne až od 1. februára 2023 (generálny pardon).

Jednou z dôležitých častí schváleného zákona je zavedenie tzv. rodičovského dôchodku - predtým sa označoval aj ako "rodičovský bonus".

Táto novinka je platná od 1. januára 2023.

*

Princíp

Rodičovský dôchodok bude poberateľom starobných dôchodkov zvyšovať sumu dôchodku, ktorý im vypláca Sociálna poisťovňa. Poberateľovi starobného dôchodku (rovnako mužovi i žene) Sociálna poisťovňa každý mesiac okrem doterajšieho starobného dôchodku vyplatí aj sumu rodičovského dôchodku.

Suma rodičovského dôchodku bude určená ako 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu zisteného v období 2 rokov dozadu každého jeho dieťaťa, ktoré bolo v období 2 rokov dozadu dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni.

Príklad

Pani Anna a pán Adam poberajú starobný dôchodok. Vychovali tri deti. V roku 2023 bude pani Anne i pánovi Adamovi vyplatený rodičovský dôchodok nasledovne.

Prvé dieťa žije vo Veľkej Británii, v roku 2021 teda toto dieťa nebolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni. 

Za prvé dieťa pani Anna a pán Adam nebudú mať nárok na rodičovský dôchodok.

Druhé dieťa je zamestnané na Slovensku, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako zamestnanec v Sociálnej poisťovni a jeho priemerný mesačný vymeriavací základ bol 1200 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za druhé dieťa bude 1,5 % z 1200 € = 18 €.

Tretie dieťa má na Slovensku živnosť, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako SZČO v Sociálnej poisťovni a malo vymeriavací základ 546 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za tretie dieťa bude 1,5 % z 546 € = 8,20 €.

Celková suma rodičovského dôchodku pani Anny i pána Adama, ktorá bude vyplácaná počas roka 2023, bude za jeden mesiac suma 18 € + 8,20 € = 26,20 €. 

Za celý rok 2023 to bude suma 12 x 26,20 € = 314,40 € (rodičovský dôchodok za rok 2023 bude vyplatený jednorazovo v úhrnnej sume za celý rok až na konci roka 2023).

*

Príklady výšky rodičovských dôchodkov jedného rodiča - dôchodcu, počas roka 2023 za jeden mesiac

 Dieťa v roku 2021

 Rodičovský

 dôchodok rodiča

 Študent, ktorý pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov 0 €
 Dobrovoľne nezamestnané (napr. žena v domácnosti) 0 €
 Nezamestnané, evidované na úrade práce 0 €
 Poberateľ invalidného dôchodku bez iných príjmov 0 €
 Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, už nepracovalo 0 €
 Policajt, vojak, záchranár, člen Horskej služby, colník 0 €
 Pracovalo a bolo poistené mimo územia SR 0 €
 Začalo podnikať ako SZČO ale ešte neplatilo odvody do Sociálnej poisťovne 0 €
 Matka na rodičovskej dovolenke, počas ktorej si privyrábala na dohodu 200 € mesačne 3 €
 Zamestnanec na čiastočný úväzok alebo dohodu, 400 € mesačne 6 €
 Dobrovoľne dôchodkovo poistené s minimálnym vymeriavacím základom 546 € 8,20 €
 Poberalo opatrovateľský príspevok alebo príspevok za osobnú asistenciu (poistné platil štát zo základu 546 €) 8,20 €
 SZČO s minimálnym vymeriavacím základom 546 € 8,20 €
 Zamestnanec s minimálnou mzdou 623 € 9,40 € 
 Matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke (poistné platil štát zo základu 655,20 €) 9,90 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 800 € mesačne 12 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1000 € mesačne 15 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1200 € mesačne 18 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1400 € mesačne 21 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1447 € mesačne a viac 21,80 €

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.