Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2022,zmeny 2023

*

V článku sa dozviete, koľko musíte zarobiť, aby ste od júla 2022 dostali nový daňový bonus na deti v plnej "tabuľkovej" výške, t. j. bez krátenia.

V druhej časti článku nájdete rady, ktorému z rodičov sa viac oplatí požiadať o daňový bonus.

Autorské práva vyhradené, poprosím médiá, aby rešpektovali autorský zákon. (C) Jozef Mihál, Relia s.r.o., reliaba@gmail.com

*

Viac o daňovom bonuse tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

Video tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=834

Plná verzia článku a videa je dostupná pre registrovaných užívateľov stránky s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL.

*

DAŇOVÝ BONUS OD 1.7.2022 DO 31.12.2022 "PO NOVOM"

Najskôr si povedzme pravidlá, ktoré sú platné pre nový daňový bonus počas druhého polroka 2022.

"Tabuľkové" sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.7.2022 do 31.12.2022 pri výpočte "po novom":

  • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
  • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Pozor, súčasne je ale daňový bonus najviac suma:

  • 20 % (polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati
  • 27 % (polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch
  • 34 % (polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch
  • 41 % (polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch
  • 48 % (polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch
  • 55 % (polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Príklad

Pani Alica si uplatňuje daňový bonus na 3 deti vo veku do 15 rokov a na ďalšie 2 deti vo veku od 15 rokov. Pani Alica je zamestnankyňa, pracuje na kratší úväzok a za mesiac júl dosiahla hrubú mzdu 600 eur.

"Tabuľkový" daňový bonus je 3 x 70 eur + 2 x 40 eur = 290 eur.

Súčasne je ale daňový bonus najviac suma 48 % čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho hrubá mzda znížená o jeho odvody (odvody sú v zásade 13,4 % z hrubej mzdy).

48 % z (600 - 13,4 % zo 600) = 48 % z 519,60 eura = 249,41 eura.

Pani Alica bude mať za mesiac júl 2022 vyplatený daňový bonus nie 290 eur, ale len 249,41 eura.

Príklad

Pán Adam si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 15 rokov a na ďalšie 2 deti vo veku od 15 rokov. Pán Adam je SZČO. Za rok 2022 dosiahne zdaniteľný príjem z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) vo výške 20000 eur. V daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky 60 %, čo je suma 12000 eur. Počas roka 2022 platí tzv. minimálne odvody, za celý rok 2022 zaplatí na odvodoch sumu 3205,08 eura.

"Tabuľkový" daňový bonus za mesiace júl až december 2022 je 6 mesiacov x (1 x 70 eur + 2 x 40 eur) = 900 eur.

Súčasne je ale daňový bonus najviac suma 34 % polovice čiastkového základu dane, ktorý je dosiahnutý za rok 2022. Čiastkový základ dane SZČO je jeho zdaniteľný príjem znížený o výdavky a odvody.

34 % z 1/2 z (20000 - 12000 - 3205,08) = 34 % z 2397,10 eura = 815,01 eura.

Pán Adam bude mať za mesiace júl až december 2022 vyplatený daňový bonus nie 900 eur, ale len 815,01 eura.

*

AK STE ZAMESTNANEC

V tabuľke je uvedená plná suma daňového bonusu za jeden mesiac (júl až december 2022) podľa počtu detí a veku detí, za lomítkom je uvedená suma hrubej mzdy, ktorú musí zarobiť zamestnanec za mesiac, aby mal daňový bonus vyplatený v plnej výške (pri nižšej mzde sa daňový bonus kráti).

Predpokladá sa, že zamestnanec platí odvody 13,4 % (z toho na sociálne poistenie 9,4 % z hrubej mzdy a na zdravotné poistenie 4 % z hrubej mzdy).

Príklad

Ak má zamestnanec 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku od 15 rokov, plná suma daňového bonusu je 180 eur (2 x 70 + 1 x 40).

Aby mal zamestnanec vyplatenú plnú sumu daňového bonusu 180 eur, musí zarobiť hrubú mzdu najmenej 612 eur (za mesiac).

Ak by zarobil menej ako 612 eur, daňový bonus by mal nižší ako 180 eur, jeho suma by bola daná ako 34 % z 0,866 x hrubá mzda.

*

  0 detí od 15r.  1 dieťa od 15r. 2 deti od 15r. 3 deti od 15r. 4 deti od 15r. 5 detí od 15r. 6 detí od 15r.
 0 detí do 15r. --- 40 eur / 231 eur 80 eur / 343 eur 120 eur / 408 eur 160 eur / 451 eur 200 eur / 482 eur 240 eur / 504 eur
 1 dieťa do 15r. 70 eur / 405 eur 110 eur / 471 eur 150 eur / 510 eur 190 eur / 536 eur 230 eur / 554 eur 270 eur / 567 eur 310 eur / 651 eur
 2 deti do 15r. 140 eur / 599 eur 180 eur / 612 eur 220 eur / 620 eur 260 eur / 626 eur 300 eur / 630 eur 340 eur / 714 eur 380 eur / 798 eur
 3 deti do 15r. 210 eur / 714 eur 250 eur / 705 eur 290 eur / 698 eur 330 eur / 693 eur 370 eur / 777 eur 410 eur / 861 eur 450 eur / 945 eur
 4 deti do 15r. 280 eur / 789 eur 320 eur / 770 eur 360 eur / 756 eur 400 eur / 840 eur 440 eur / 924 eur 480 eur / 1008 eur 520 eur / 1092 eur
 5 detí do 15r. 350 eur / 842 eur 390 eur / 819 eur 430 eur / 903 eur 470 eur / 987 eur 510 eur / 1071 eur 550 eur / 1155 eur 590 eur / 1239 eur
 6 detí do 15r. 420 eur / 882 eur 460 eur / 966 eur 500 eur / 1050 eur 540 eur / 1134 eur 580 eur / 1218 eur 630 eur / 1323 eur 660 eur / 1386 eur

*

AK STE SZČO

V tabuľke je uvedená plná suma daňového bonusu za mesiace júl - december 2022 podľa počtu detí a veku detí, za lomítkom je uvedená suma ročného hrubého príjmu, ktorý musí zarobiť SZČO, aby mala daňový bonus vyplatený v plnej výške (pri nižšej mzde sa daňový bonus kráti).

Predpokladá sa, že SZČO podnikala celý rok 2022, počas celého roka 2022 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 187,78 eura do SP a 79,31 eura do ZP, spolu teda 267,09 eura mesačne a 3205,08 eura za celý rok 2022, v daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu.

*

Príklad

Ak má SZČO 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku od 15 rokov, tak plná suma daňového bonusu za mesiace júl - december 2022 je 1080 eur (6 mes. x (2 x 70 + 1 x 40)).

Aby mala SZČO za mesiace júl - december 2022 vyplatenú plnú sumu daňového bonusu 1080 eur, musí za rok 2022 zarobiť (fakturovať) najmenej 23896 eur.

Ak by za rok 2022 zarobila SZČO menej ako 23896 eur, daňový bonus za mesiace júl - december 2022 by mala nižší ako 1080 eur, jej suma by bola daná ako 34 % z 1/2 čiastkového základu dane (čiastkový základ dane je 40 % príjmu mínus odvody 3205,08 eur).

*

  0 detí od 15r.  1 dieťa od 15r. 2 deti od 15r. 3 deti od 15r. 4 deti od 15r. 5 detí od 15r. 6 detí od 15r.
 0 detí do 15r. --- 240 eur / 14013 eur 480 eur / 16902 eur 720 eur / 18601 eur 960 eur / 19721 eur 1200 eur / 20513 eur 1440 eur / 21104 eur
 1 dieťa do 15r. 420 eur / 18513 eur 660 eur / 20235 eur 900 eur / 21248 eur 1140 eur / 21916 eur 1380 eur / 22388 eur 1620 eur / 22740 eur 1860 eur / 24922 eur
 2 deti do 15r. 840 eur / 23569 eur 1080 eur / 23896 eur 1320 eur / 24111 eur 1560 eur / 24263 eur 1800 eur / 24377 eur 2040 eur / 26559 eur ---
 3 deti do 15r. 1260 eur / 26543 eur 1500 eur / 26306 eur 1740 eur / 26138 eur 1980 eur / 26013 eur 2220 eur / 28195 eur --- ---
 4 deti do 15r. 1680 eur / 28501 eur 1920 eur / 28013 eur 2160 eur / 27650 eur 2400 eur / 29831 eur --- --- ---
 5 detí do 15r. 2100 eur / 29888 eur 2340 eur / 29286 eur 2580 eur / 31468 eur --- --- ---

---

 6 detí do 15r. 2520 eur / 30922 eur 2760 eur / 33104 eur --- --- --- ---  ---

*

KTORÉMU Z RODIČOV SA VIAC OPLATÍ POŽIADAŤ O DAŇOVÝ BONUS

Nie je to jedno. Problém je v tom, že výška nového daňového bonusu je "zastropovaná" percentom zo základu dane rodiča, napríklad pri 2 deťoch je strop daný ako 27 % základu dane rodiča. Čím nižší máte základ dane, tým nižší dostanete bonus. A v nevýhode sú SZČO.

Držte sa preto týchto rád:

*

1. rada: Zamestnanec má prednosť pred SZČO

Daňový bonus by si mal uplatniť ten rodič, ktorý je zamestnanec. Nie ten, ktorý je SZČO.
 
Výpočet daňového bonusu je výrazne výhodnejší v prípade zamestnanca.
 
To predsa vidíte v tabuľkách hore. Avšak ak ste si to doteraz neuvedomili, vráťte sa k tabuľkám a pokým to nepochopíte, sem sa nevracajte. Alebo poproste o asistenciu niekoho, kto je v číslach zbehlejší. Alebo si na mojej stránke relia.sk urobte registráciu OBČAN - a poradím Vám osobne najlepšie ako viem.
 
Príklad
 
Pani Dana a pán Dávid sú manželia, majú 2 deti vo veku do 15 rokov.
 
"Tabuľkový" nový daňový bonus na deti by mal byť 2 x 70 eur = 140 eur mesačne, za druhý polrok 2022 spolu 840 eur.
 
Pani Dana je zamestnankyňa a jej mesačná hrubá mzda je približne 800 eur.
 
Pán Dávid je SZČO, mesačne fakturuje približne 1600 eur, jeho fakturačný príjem za rok 2022 bude na úrovni 19200 eur. Platí minimálne odvody.
 
O daňový bonus na deti by od júla 2022 mala žiadať pani Dana. A to napriek tomu, že v hrubom zarobí o polovicu menej ako jej manžel.
 
Pani Dana má ako zamestnankyňa hrubú mzdu 800 eur mesačne. Čiastkový základ dane je 692,80 eura (800 - 13,4 % odvody) a 27 % čiastkového základu dane je 187,06 eura.
 
Ak o daňový bonus bude žiadať pani Dana, dostane plných 140 eur. Za 6 mesiacov od júla do decembra 2022 dostane 840 eur.
 
Ak by o daňový bonus požiadal pán Dávid v daňovom priznaní za rok 2022, pri príjme 19200 eur bude jeho čiastkový základ dane 4474,20 eura (19200 - 11520 paušálne výdavky - 3206,08 odvody) a 27 % z polovice čiastkového základu dane je 604,02 eura.
 
Pán Dávid by preto nedostal za druhý polrok 2022 daňový bonus plných 840 eur, ale dostal by krátenú sumu len 604,02 eura.
 
*
 
2. rada: Ak sú obaja rodičia zamestnaní, prednosť má rodič, ktorý má vyššiu mzdu
 
Dôvod je jasný. Čím vyššia mzda, tým vyšší vyjde "strop" daňového bonusu určený ako percento (podľa počtu detí) z čiastkového základu dane.
 
Vyššia mzda = vyšší čiastkový základ dane = vyšší strop.
 
Príklad
 
Pani Eva a pán Emil sú manželia, majú 3 deti, z toho 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku od 15 rokov.
 
Tabuľkový" nový daňový bonus na deti by mal byť 2 x 70 eur + 1 x 40 eur = 180 eur mesačne.
 
Pani Eva je zamestnankyňa, pracuje na čiastočný úväzok a v prípade chorôb detí často zostáva s deťmi na OČR. Jej mesačná hrubá mzda je preto približne len 500 eur mesačne.
 
Pán Emil je takisto zamestnanec, jeho mesačná hrubá mzda je približne 1000 eur.
 
O daňový bonus na deti by od júla 2022 mal žiadať pán Emil, pretože má vyššiu hrubú mzdu.
 
Ak by o daňový bonus žiadala pani Eva, pri hrubej mzde 500 eur mesačne je čiastkový základ dane 433 eur (500 - 13,4 % odvody) a 34 % čiastkového základu dane je len 147,22 eura. Pani Eva by preto nedostala plnú sumu 180 eur, ale len 147,22 eura.
 
Ak bude o daňový bonus žiadať pán Emil, pri hrubej mzde 1000 eur mesačne je čiastkový základ dane 866 eur (1000 - 13,4 % odvody) a 34 % čiastkového základu dane je 294,44 eura. Pán Emil dostane plnú sumu daňového bonusu 180 eur.
 
*
 
3. rada: Pri nízkych príjmoch si daňový bonus rozdeľte po mesiacoch
 
Veľmi častá otázka je, či si rodičia môžu medzi seba deti "rozdeliť"  - napríklad na jedno dieťa si bude bonus uplatňovať matka a na druhé otec.
 
To podľa zákona nie je možné v rámci jedného mesiaca. Avšak zákon umožňuje "presúvať" si deti po mesiacoch. Napríklad za júl až september si uplatní bonus na deti matka, za október až december otec.
 
A to je pri novom systéme výpočtu naozaj výhodné v prípade, ak obaja rodičia majú v zamestnaní nízku mzdu alebo ak sú obaja SZČO. 
 
Ak aj pri výpočte mesačného bonusu - ak sú zamestnanci - nedostanú bonus v plnej výške, pri tejto stratégii sa im doplatí daňový bonus pri ročnom zúčtovaní, resp. pri podaní daňového priznania.
 
Príklad
 
Pani Gabriela a pán Gustáv sú manželia, majú 3 deti, všetky vo veku do 15 rokov.
 
Tabuľkový" nový daňový bonus na deti by mal byť 3 x 70 eur = 210 eur mesačne, za celý druhý polrok 1260 eur.
 
Pani Gabriela je zamestnankyňa, pracuje za minimálnu mzdu, jej mesačná hrubá mzda je preto približne len 650 eur.
 
Pán Gustáv je takisto zamestnanec, tiež pracuje za minimálnu mzdu, občas má odmenu, jeho mesačná hrubá mzda je preto približne 700 eur.
 
Pani Gabriela u svojho zamestnávateľa požiada o daňový bonus za mesiace júl až september 2022.
 
Pri hrubej mzde 650 eur mesačne je čiastkový základ dane 562,90 eura (650 - 13,4% odvody) a 34 % čiastkového základu dane je len 191,39 eura. Pani Gabriela preto nedostane plnú sumu 210 eur, ale len 191,39 eura. Za tri mesiace júl až september 2022 dostane spolu 574,17 eura.
 
Pán Gustáv u svojho zamestnávateľa požiada o daňový bonus za mesiace október až december 2022.
 
Pri hrubej mzde 700 eur mesačne je čiastkový základ dane 606,20 eura (650 - 13,4 % odvody) a 34 % čiastkového základu dane je len 206,11 eura. Pán Gustáv preto nedostane plnú sumu 210 eur, ale len 206,11 eura. Za tri mesiace október až december 2022 dostane spolu 618,33 eura.
 
Po skončení roka 2022 obaja manželia požiadajú u svojich zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022.
 
Za celý rok 2022 dosiahne pani Gabriela čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody) vo výške 6754,80 eura. Pani Gabriele preto v ročnom zúčtovaní vyjde za druhý polrok 2022 strop daňového bonusu určený ako 34 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, teda 34 % z 3377,40 eura = 1148,32 eura.
 
Platí, že pani Gabriela má na základe ročného zúčtovania nárok na daňový bonus za mesiace júl až september 2022 v "tabuľkovej" sume 3 x 210 eur = 630 eur a súčasne najviac 34 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, čo je suma 1148,32 eura.
 
To znamená, že pani Gabriela má na základe ročného zúčtovania za mesiace júl až september 2022 nárok na sumu daňového bonusu 630 eur.
 
Zamestnávateľ preto na základe ročného zúčtovania doplatí pani Gabriele daňový bonus za mesiace júl až september 2022 v sume 630 eur - 574,17 eur (suma, ktorá už bola vyplatená počas roka, pozrite vyššie) = 55,83 eura.
 
Pani Gabriela tak napokon dostane daňový bonus na deti vo výške 574,17 eura (počas roka) + 55,83 eura (doplatok na základe ročného zúčtovania) = 630 eur.
 
Podobne to bude u pána Gustáva. Za celý rok 2022 dosiahne pán Gustáv čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody) vo výške 7274,40 eura. Pánovi Gustávovi preto v ročnom zúčtovaní vyjde za druhý polrok 2022 strop daňového bonusu určený ako 34 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, teda 34 % z 3637,20 eura = 1236,65 eura.
 
Platí, že pán Gustáv má na základe ročného zúčtovania nárok na daňový bonus za mesiace október až december 2022 v "tabuľkovej" sume 3 x 210 eur = 630 eur a súčasne najviac 34 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, čo je suma 1236,65 eura.
 
To znamená, že pán Gustáv má na základe ročného zúčtovania za mesiace október až december 2022 nárok na sumu daňového bonusu 630 eur.
 
Zamestnávateľ preto na základe ročného zúčtovania doplatí pánovi Gustávovi daňový bonus za mesiace október až december 2022 v sume 630 eur - 618,33 eura (suma, ktorá už bola vyplatená počas roka, pozrite vyššie) = 11,67 eura.
 
Pán Gustáv tak dostane celkovo daňový bonus na deti vo výške 618,33 eura (počas roka) + 11,67 eura (doplatok na základe ročného zúčtovania) = 630 eur.
 
Obaja rodičia tak dostanú celkovo po 630 eur, spolu dostanú na 3 deti za druhý polrok 2022 plnú sumu 1260 eur.
 
*
 
4. rada: Zamestnanec by si mal uplatniť bonus už pri výpočte mesačných preddavkov
 
Ak si budete uplatňovať bonus na deti ako zamestnanec, odporúčam nečakať na ročné zúčtovanie, či daňové priznanie, ale bonus si uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov. A to pri súčasnom dodržaní horeuvedených bodov.
 
Na koniec roka a na ročné zúčtovanie, resp. daňové priznanie odporúčam čakať len vtedy, keď nie je možné vedieť vopred, aké príjmy budú mať rodičia v druhom polroku - a až po skončení roka sa rodičia vedia dohodnúť, kto z nich a za aké mesiace si daňový bonus uplatní.
 
Bonus si treba uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov preto, lebo už vyplatený daňový bonus sa nevracia. Ak by ste v závere roka nemali príjem - napríklad boli by ste na PN trvajúcej niekoľko mesiacov - limit daňového bonusu uplatňovaný v ročnom zúčtovaní by mohol spôsobiť, že takto určený daňový bonus by bol nižší ako priebežne vyplácaný daňový bonus.
 
Príklad
 
Pani Iveta je rozvedená, je zamestnaná, žije sama s 2 deťmi, obe sú vo veku do 15 rokov. Až do mája 2022 bola na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, do zamestnania sa vrátila koncom mája 2022.
 
Tabuľkový" nový daňový bonus na deti by mal byť 2 x 70 eur = 140 eur mesačne, za celý druhý polrok 840 eur.
 
Pani Iveta je zamestnankyňa, jej mesačná hrubá mzda za júl 2022 je 900 eur. Čiastkový základ dane je 779,40 eura (900 - 13,4 % odvody) a 27 % čiastkového základu dane je 210,44 eura.
 
Pani Iveta si formou "Vyhlásenia" (mzdové účtovníčky vedia čo to je) uplatňuje daňový bonus na deti mesačne. Za mesiac júl dostane plných 140 eur.
 
Rovnako to bude aj za mesiace august, september a október 2022. Celkovo za tieto 4 mesiace dostala daňový bonus 4 x 140 eur = 560 eur.
 
Od novembra 2022 však pani Ivete postupne ochoreli deti a napokon ochorela ona sama, za mesiace november a december 2022 nemala žiadnu hrubú mzdu a zamestnávateľ jej preto nemohol vyplácať ani daňový bonus na deti.
 
Po skončení roka 2022 pani Iveta požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022.
 
Za celý rok 2022 dosiahne pani Iveta čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody) vo výške 4000 eur. Preto tak málo, lebo reálne počas roka pracovala len 5 mesiacov - do mája bola na rodičovskej dovolenke, posledné 2 mesiace bola na OČR a na PN.
 
Pani Ivete v ročnom zúčtovaní vyjde za druhý polrok 2022 strop daňového bonusu určený ako 27 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, teda 27 % z 2000 eur = 540 eur.
 
Platí, že pani Iveta má na základe ročného zúčtovania nárok na daňový bonus za mesiace júl až december 2022 v "tabuľkovej" sume 6 x 140 eur = 840 eur a súčasne najviac 27 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, čo je suma 540 eur.
 
Podľa toho by mala mať pani Iveta nárok na daňový bonus za mesiace júl až december 2022 len vo výške 540 eur.
 
Avšak zamestnávateľ pani Ivete za mesiace júl až október 2022 už vyplatil v súlade so zákonom daňový bonus 4 x 140 eur = 560 eur. Táto suma pani Ivete zostane a nebude musieť nič vracať.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.