Požiadať o starobný dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať so žiadosťou o dôchodok na január 2023?

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,Top,zmeny 2023

*

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Starobný dôchodok = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota)

*

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2022 je 15,13 eura.

Pri predpoklade, že priemerná mzda na Slovensku zistená za 3. štvrťrok 2022 bude oproti priemernej mzde zistenej za 3. štvrťrok 2021 vyššia o 8 % a ...

... pri predpoklade, že bude na jeseň 2022 schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa ktorej sa pri zvyšovaní dôchodkovej hodnoty od roka 2023 započíta len 95 % zo zvýšenia priemernej mzdy, ...

... bude dôchodková hodnota platná pre rok 2023 určená ako 15,13 eura + (0,95 x 0,08 x 15,13 eura) = 16,2799 eura.

*

Valorizácia 

Suma starobného dôchodku sa v roku 2022 zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je zistené za 1. polrok 2021, teda o 1,3 %, zároveň najmenej o 9,40 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa v roku 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je zistené za 1. polrok 2022, teda o 11,8 %.

*

Trinásty dôchodok

Trinásty dôchodok v roku 2022 dostali vo výplatnom termíne už v júli 2022 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v júli 2022.

"Vtip" je v tom, že občan, ktorý požiadal/požiada o dôchodok od augusta do decembra 2022 vrátane, tým pádom nemá nárok na trinásty dôchodok v roku 2022.

Suma 13. dôchodku je:
  • 300 eur, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 234,42 eura,
  • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.

Vzorec je TD = 300,00 eur – 0,36 x (D – 234,42 eura)

TD = 13. dôchodok 

D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v júni 2022

234,42 eura je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

*

V pokračovaní článku si na príkladoch ukážeme, či je výhodnejšie so žiadosťou o priznanie starobného dôchodku počkať na január 2023.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.