Kniha MATERSKÁ 2023: ÚVOD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Vitajte pri čítaní knihy "MATERSKÁ 2023". Je to v poradí deviate vydanie knihy, ktorá vychádza od roku 2017, s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské". Kniha vám dobre poslúži a nájdete v nej potrebné informácie, ak sa chystáte na materskú ešte v roku 2023 alebo v roku 2024.

*

Najdôležitejšími novinkami v zákone o sociálnom poistení je predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien (od 1. júna 2022) a zavedenie otcovskej dovolenky, s možnosťou poberania materského v rozsahu 2 týždňov v období 6 týždňov po pôrode (od 1. novembra 2022).

Od 1. januára 2023 došlo k dôležitej zmene pri posudzovaní tzv. vylúčenia povinnosti platiť poistné v čase poberania materského.

Každoročne sa zvyšuje maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské, v roku 2023 je to suma 79,6274 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2023 tak môže dosiahnuť sumu 1791,70  v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 1851,40 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2024, je maximálny možný denný vymeriavací základ suma 85,7425 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu až 1929,30 € v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pozor, kniha "MATERSKÁ 2023" je zatiaľ k dispozícii len v elektronickej podobe na našej stránke, v kníhkupectvách a v našom e-shope ju nájdete až po 1.1.2023.

*

Poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

*

Písané v novembri 2022 a v marci 2023, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.1.2023.

*

Skratky použité v knihe:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

DVZ – denný vymeriavací základ

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ

RO – rozhodujúce obdobie

MD – materská dovolenka

RD – rodičovská dovolenka

RP – rodičovský príspevok

PN – práceneschopnosť, práceneschopný/á

SP – Sociálna poisťovňa

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2023' v obchode