Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Na priznanie tehotenského alebo materského nestačí byť nemocensky poistený, treba získať dostatočný počet dní nemocenského poistenia.

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, nestačí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Podobne ako pri tehotenskom platí: Aby mala tehotná žena nárok na materské, nestačí byť na začiatku 6. - 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Aby mal otec dieťaťa nárok na materské, tak nestačí, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

Vo všetkých prípadoch je kľúčovou podmienkou pre nárok na tehotenské alebo na materské získanie najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov.

*

Špeciálny postup je však v prípade, ak otec žiada o materské pri narodení dieťaťa (v období 6 týždňov po narodení dieťaťa). Materské mu Sociálna poisťovňa prizná, ak okrem iného spĺňa podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o materské, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Ak otec, ktorý čerpal materské pri narodení dieťaťa v období 6 týždňov po narodení dieťaťa, neskôr žiada o zvyšok materského (po materskej matky, resp. ak matka na materskej nebola, tak po uplynutí šestonedelia), Sociálna poisťovňa už nebude skúmať, či bol nemocensky poistený najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o doplatenie materského.

*

Príklad

Pani Andrea je zamestnaná od 1.7.2022, predtým zamestnaná ani nemocensky poistená nebola. Otehotnela krátko po nástupe do zamestnania a lekár určil dátum pôrodu na 15.4.2023.

Od 1.12.2022 je pani Andrea PN, je na rizikovom tehotenstve. Na nemocenské má nárok, pretože nárok na nemocenské má zamestnankyňa (zamestnanec) aj vtedy, ak nedosiahla 270 dní nemocenského poistenia.

Pani Andrea chce nastúpiť na materskú 4.3.2023 (6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu). K tomuto dňu však nemá získaných 270 dní nemocenského poistenia (k 4.3.2023 má len 246 dní nemocenského poistenia). Sociálna poisťovňa jej preto predbežne materské neprizná a čaká sa na deň pôrodu.

Doba 270 dní poistenia uplynie 27.3.2023 (od 1.7.2022 do 27.3.2023 vrátane je 270 dní).

Pokiaľ sa dieťa narodí dňa 28.3.2023 a neskôr, bude podmienka získania 270 dní nemocenského poistenia splnená a pani Andrea bude mať dodatočne (spätne) od 4.3.2023 priznané materské.

Pokiaľ sa ale dieťa narodí 27.3.2023 alebo skôr, tak pani Andrea nezíska požadovaný počet 270 dní nemocenského poistenia a Sociálna poisťovňa jej materské neprizná.

*

Príklad

Pán Adreas je zamestnaný od 1.4.2022, predtým zamestnaný ani nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni nebol. Dňa 15.1.2023 sa mu narodilo dieťa.

Pán Adreas ako nemocensky poistený zamestnanec požiadal zamestnávateľa o otcovskú dovolenku v termíne od 18.1.2023 do 31.1.2023 vrátane, pričom na ten istý čas požiadal Sociálnu poisťovňu o vyplatenie materského. Sociálna poisťovňa mu materské priznala, pretože:

  • bol nemocensky poistený,
  • v období 2 rokov pred 18.1.2023, to znamená v období od 18.1.2021 do 17.1.2023 získal 270 a viac dní nemocenského poistenia.

Ďalej sa však stalo to, že pán Adreas po dohode so zamestnávateľom k 28.2.2023 ukončil pracovný pomer, odišiel zo zamestnania a začal podnikať. Nemocenské poistenie zamestnanca mu preto k 28.2.2023 skončilo a ďalej nemocensky poistený nebol. Nemohol preto ani požiadať o dočerpanie zvyšku materského.

Ako SZČO podá v júni 2024 daňové priznanie za rok 2023. Pretože za rok 2023 bude mať ako SZČO príjem vyšší ako 7824 € (hranica pre vznik povinného poistenia SZČO v SP), od 1.10.2024 bude povinne nemocensky poistený ako SZČO v Sociálnej poisťovni.

Pán Adreas sa rozhodol tak, že si od 2.10.2024 vyčerpá zvyšok materskej. Podmienku mať nemocenské poistenie bude spĺňať (od 1.10.2024 bude nemocensky poistený ako SZČO). Ak by sa skúmala podmienka, či má najmenej 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov dozadu, dopadlo by to takto:

Skúmalo by sa obdobie od 2.10.2022 do 1.10.2024. V tomto čase bol nemocensky poistený ako zamestnanec (2.10.2022 - 28.2.2023), tak získal 150 dní nemocenského poistenia a započítal by sa ešte jeden deň, 1.10.2024, kedy už bol nemocensky poistený ako SZČO. Spolu by to bolo len 151 dní nemocenského poistenia, čo je málo.

Avšak táto podmienka sa skúmať nebude, pretože pán Adreas využil možnosť čerpania materského v období 6 týždňov po narodení dieťaťa.

Sociálna poisťovňa mu preto materské prizná v rozsahu zostávajúcich 26 týždňov (ak sa medzitým zákon nezmení).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2023' v obchode