Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Postup pri určení rozhodujúceho obdobia je iný pre jednotlivé nemocenské poistenia, preto si postupne preberieme, ako sa rozhodujúce obdobie určí v prípade zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

*

AK NEMOCENSKÉ POISTENIE ZAMESTNANCA ZAČALO K 1. JANUÁRU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A SKÔR

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Ak zamestnanec nemal v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem), výška dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pani Zora je v pracovnom pomere od 1.4.2020. Je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 25.2.2024.

Pani Zora má nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 21.8.2023.

Nárok na materské má od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 14.1.2024.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre tehotenské je rok 2022.

V roku 2022 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 19600 €. Pani Zora bola 14 dní PN.

Výpočet DVZ = 19600 € deleno (365 dní – 14 dní) = 19600 € deleno 351 dní  = 55,8405 €

Tehotenské napríklad za mesiac september 2023 (30 dní) bude 15 % z 55,8405 € x 30 dní = 251,30 €.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre materské je rok 2023.

V roku 2023 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 20200 €.

Výpočet DVZ = 20200 € deleno 365 dní = 55,3425 €.

Materské napríklad za mesiac marec 2024 (31 dní) bude 75 % z 55,3425 € x 31 dní = 1286,80 €.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2023' v obchode