Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023,zmeny 2024

*

ROZPRACOVANÉ

*

Národná rada SR dňa 8. novembra 2022 schválila zákon č. 399/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a niektoré ďalšie zákony.

Časť zmien je účinná od 1. januára 2023, časť zmien je účinná od 1. mája 2023 a časť zmien platí od 1. januára 2024.

*

Vyberám z najdôležitejších zmien účinných od 1. januára 2023:

  • zmena odplát pre DSS

*

Vyberám z najdôležitejších zmien účinných od 1. mája 2023:

  •  

*

Vyberám z najdôležitejších zmien účinných od 1. januára 2024:

  •  

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.