ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zo závislej činnosti (a ďalej základ dane určený podľa § 6 ods. 1 a 2) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11, a to:

  • na daňovníka
  • na manžela, manželku
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

*

VÝPOČET

Suma životného minima platná k 1.1.2022 bola 218,06 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň bola 381,61 €.

Pri ročnom zúčtovaní, resp. daňovom priznaní, ak daňovník dosiahne základ dane do 20235,97 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je daná výpočtom 21 x 218,06 € = 4579,26 €.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20235,97 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

9638,25 € – (základ dane : 4)

kde suma 9638,25 € je 44,2-násobok životného minima.

Ak daňovník dosiahne základ dane 38553 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.