Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Témy: Zákonník práce,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Dňa 9. novembra 2022 Národná rada SR prijala zákon č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon je účinný od 1. decembra 2022.

Tento zákon upravuje právne vzťahy v súvislosti s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča.

Zákon upravuje napríklad osobitné pravidlá pre pracovný pomer, pracovný čas, dovolenku, prekážky v práci, mzdu atď.

*

Podľa § 3 ods. 2 Zákonníka práce s účinnosťou od 1. decembra 2022 sa pracovnoprávne vzťahy profesionálnych náhradných rodičov spravujú Zákonníkom práce, ak osobitný predpis = zákon č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch neustanovuje inak.

Inými slovami, ustanovenia zákona č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch majú prednosť pred ustanoveniami Zákonníka práce.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.