Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2023

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 schválila zákon č. 518/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto návrhu je aj Čl. VII, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Najdôležitejšou navrhovanou zmenou je zavedenie minimálneho poistného zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023.

*

Príklady, kedy sa na zamestnanca vzťahuje minimálny preddavok za mesiac január 2023 a výpočet minimálneho preddavku

 

 Na zamestnanca

 sa vzťahuje/nevzťahuje

 minimálny preddavok

 VZ zamestnanca

 mzda, odmena

 Preddavok

 zamestnávateľ

 Preddavok

 zamestnanec

 určený z VZ

 zamestnanca

 Dopočet do

 minimálneho 

 preddavku

 Celkový preddavok

 za zamestnanca

 Celkový preddavok

 za zamestnanca

 a zamestnávateľa

 Dohoda študent, dôchodca  nie je prihlásený do ZP  ---  ---  ---  ---  --- ---
 Zamestnanec, súčasne SZČO  nie 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Zamestnanec, má aj iné zamestnanie  nie 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Zamestnanec, súčasne poistenec štátu  nie 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Zamestnanec ZŤP, poistné 2 %  nie 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Konateľ, prihlásený na posledný deň  áno 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Dohoda, prihlásený na posledný deň  áno 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Dohoda, prihlásený na 20 dní  áno 100 € 10 € 4 € 7,16 € 11,16 € 21,16 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 10 € 1 € 0,40 € 31,41 € 31,81 € 32,81 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 50 € 5 € 2 € 25,81 € 27,81 € 32,81 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 100 € 10 € 4 € 18,81 € 22,81 € 32,81 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 200 € 20 € 8 € 4,81 € 12,81 € 32,81 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 235 € 23,50 €  9,40 € 0 € 9,40 € 32,90 €

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.