Aký musíte mať príjem za rok 2023, aby ste dostali plný daňový bonus na deti?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2023

*

Cieľom článku je ukázať, aká je plná suma daňového bonusu za rok 2023 podľa počtu a veku vašich detí.

Súčasne ukážeme, akú musíte mať za rok 2023 hrubú mzdu v prípade, ak ste zamestnanec, respektíve aký musíte mať hrubý zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2, ak ste SZČO, aby ste za rok 2023 dostali plnú, nekrátenú sumu daňového bonusu na vaše deti.

*

V tabuľke je podľa počtu detí a veku detí uvedené:

 • plná suma daňového bonusu za rok 2023
 • suma ročnej hrubej mzdy zamestnanca, pri ktorej bude mať plný daňový bonus
 • suma hrubého zdaniteľného príjmu (pred odpočítaním výdavkov) SZČO podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,  pri ktorej bude mať plný daňový bonus

*

Podľa počtu detí vo veku do 18 rokov (riadky tabuľky) a počtu detí vo veku 18 a viac rokov (stĺpce tabuľky) si v tabuľke nájdite "vašu" bunku.

*

Vo "vašej" bunke je uvedená plná - nekrátená suma daňového bonusu za rok 2023, výška ročnej hrubej mzdy zamestnanca a výška hrubého zdaniteľného príjmu SZČO, pri ktorej máte nárok na plnú sumu daňového bonusu za rok 2023.

Ak bude vaša hrubá mzda zamestnanca nižšia (resp. zdaniteľný príjem SZČO nižší), suma daňového bonusu bude krátená.

*

  0 detí 18+ 1 dieťa 18+ 2 deti 18+ 3 deti 18+ 4 deti 18+
 0 detí do 18 r. ---    600  / 3468 / 16065  1200 / 5136 / 19676  1800 / 6120 / 21800  2400 / 6768 / 23199
 1 dieťa do 18 r.  1680 / 9708 / 29565  2280 / 9756 / 29676  2880 / 9792 / 29742  3480 / 9804 / 29785  4080 / 9816 / 29815
 2 deti do 18 r.  3360 / 14376 / 35871  3960 / 13452 / 35073  4560 / 12852 / 34548  5160 / 12420 / 34176  5760 / 12096 / 33899
 3 deti do 18 r.  5040 / 17124 / 38250  5640 / 15888 / 37182  6240 / 15012 / 36426  6840 / 14364 / 35863  7440 / 15624 / 36954
 4 deti do 18 r.  6720 / 18936 / 39817  7320 / 17616 / 38676  7920 / 16632 / 37826  8520 / 17892 / 38917  9120 / 19152 / 40008

*

Napríklad, pri dvoch deťoch vo veku do 18 rokov a jednom dieťati vo veku 18 a viac rokov je plná suma daňového bonusu 3960 € za rok 2023.

Túto sumu dostanete, ak ste zamestnanec a vaša hrubá mzda za rok 2023 bude 13452 € a viac. Pri nižšej hrubej mzde bude daňový bonus krátený.

Ak ste SZČO, túto sumu dostanete, ak váš hrubý príjem za rok 2023 dosiahne 35073 € a viac. Pri nižšom hrubom príjme bude daňový bonus krátený.

*

SUMY DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2023

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2023

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

ZAMESTNANEC

Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho zdaniteľný príjem = hrubá mzda, ktorá je znížená o jeho odvody.

Odvody zamestnanca sú 13,4 % z jeho hrubej mzdy, výnimky sú nepodstatné.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2023 sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré musí zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

V ročnom zúčtovaní zamestnanca za rok 2023 sa berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada len pri podaní daňového priznania za rok 2023.

*

SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2023 sa daňový bonus ohraničí podľa počtu detí príslušným percentom (20 až 55 %) z čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO podľa § 6 ods. 1 a 2 je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

V horeuvedenej tabuľke predpokladáme, že ide o SZČO, ktorá:

 • si uplatní v daňovom priznaní za rok 2023 paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu, max. 20000 € ročne
 • počas roka 2023 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 200,72 € do SP a 84,77 € do ZP, spolu teda 285,49 € mesačne a 3425,88 € za celý rok 2023.

Ak má napríklad SZČO ročný príjem brutto 24000 €, jeho čiastkový základ dane je 6174,12 €. Ak si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 18 rokov a na druhé dieťa vo veku 18 rokov a viac, tak daňový bonus je 12 x (140 € + 50 €) = 2280 €, súčasne najviac 27 % čiastkového základu dane, teda najviac 1667,01 € a daňový bonus je suma 1667,01 €.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.