Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*

Dňa 21.8.2023 sociálni partneri oznámili, že sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2024, a to vo výške 750 €.

*

Pre rok 2024 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 750 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 4,310 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

Národná rada SR dňa 7. decembra 2022 schválila zákon č. 1/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Podľa tejto novely sa časť príplatkov ku mzde s účinnosťou od 1.6.2023 znovu naviazala na sumu minimálnej hodinovej mzdy patriacej zamestnancovi pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín.

*

Príplatok Suma platná od 1.6.2023 do 31.12.2023 Suma platná v roku 2024
Za sobotu 2,0115 € 2,155 €
Za sobotu, pri pravidelnej práci v sobotu 1,81035 € 1,9395 €
Za nedeľu 4,023 € 4,310 €
Za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu 3,6207 € 3,879 €
Za noc 1,6092 € 1,724 €
Za noc, riziková práca v noci 2,0115 € 2,155 €
Za noc, prevažná práca v noci 1,40805 € 1,5085 €
Za pohotovosť mimo pracoviska 0,8046 € 0,862 €
Za sťažený výkon práce 0,8046 € 0,862 €
Dohodári za sviatok 4,023 € 4,310 €

*

Upozorňujem, že v Zákonníku práce nie je špecificky určené, ako sa majú príplatky zaokrúhľovať. Zamestnávateľ preto v prípade potreby zaokrúhliť sumy príplatkov musí vždy zaokrúhliť na prospech zamestnanca, to znamená, vždy smerom nahor.

Napríklad príplatok za sťažený výkon práce, ktorý je presne 0,862 € za hodinu, sa v prípade potreby zaokrúhli na 0,87 €.

*

V pokračovaní článku: Aká bude konkrétna výška príplatkov ku mzde, ktoré sú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy v roku 2024.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.