Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.4.2023

Témy: cestovné náhrady,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. z 15. marca 2023 sa od 1. apríla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:
 
  • 0,067 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,239 € osobné cestné motorové vozidlá

*

Od 1.9.2022 do 31.3.2023 boli sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,063 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,227 € osobné cestné motorové vozidlá

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.