Zvýšenie súm stravného od 1.6.2023 (Aktualizované 20.5.2023)

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

Aktualizované dňa 20.5.2023:
 
Dňa 20.5.2023 bolo v Zbierke zverejnené opatrenie č. 171/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 17. mája 2023 o sumách stravného.
 
Nové sumy stravného sú platné od 1. júna 2023.
 
Pôvodná informácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) dňa 23.3.2023 zverejnilo na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu k návrhu opatrenia o sumách stravného (PI/2023/101).
 
MPSVaR SR dňa 14.4.2023 zverejnilo na portáli slov-lex.sk návrh opatrenia o sumách stravného (LP/2023/209) do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). MPK bolo ukončené dňa 3.5.2023 bez zásadných pripomienok. Od 5.5.2023 opatrenie posudzuje Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.
 
*
 
Podľa "Opatrenia" sa pd 1.6.2023 zvyšujú sumy stravného nasledovne:
  • 7,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,90 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 16,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. januára 2023 platili sumy stravného:

  • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

V pokračovaní článku: Zmeny pri stravovaní zamestnancov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.