Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.6 VYLÚČENIE POVINNOSTI PLATIŤ POISTNÉ OD 1. JANUÁRA 2023

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení došlo od 1.1.2023 k dôležitej zmene § 140 "Vylúčenie povinnosti platiť poistné".

Žiaľ, na úvod treba konštatovať, že táto zmena je nelogická, nezrozumiteľná a podľa doterajších skúseností je výklad tohto ustanovenia zákona po 1.1.2023 zo strany Sociálnej poisťovne v dosť veľkom rozpore s paragrafovým znením.

V ďalšom texte preto musíme uvádzať jednať výklad autora, ktorý sa drží toho, čo sa v § 140 skutočne nachádza - ale v praktického hľadiska aj výklad Sociálnej poisťovne, aby ste vedeli, čo môžete očakávať zo strany Sociálnej poisťovne.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2023' v obchode