ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 3. ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

Témy: zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Zamestnávanie občanov členských štátov EÚ a občanov tretích krajín v Slovenskej republike má svoje špecifiká a legislatívne je upravené zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (v texte používame na označenie tohto zákona aj skratku ZSZ). Tieto úpravy sa veľmi dynamicky a zásadne menili od roku 2018.

Od 1.5.2018 bola účinná dôležitá novela č. 64/2018 Z. z., ktorou sa niektoré ustanovenia upravili v prospech jednoduchšieho zamestnávania občanov tretích krajín.

Od 1.1.2019 bola účinná novela č. 376/2018 Z. z., ktorou sa zamestnávanie cudzincov ešte zjednodušilo a zrýchlilo (najmä pri profesiách s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nezamestnanosťou pod 5 %) a umožnilo sa zamestnávanie cudzincov aj cez agentúry dočasného zamestnávania.

Napokon od 1.1.2023 je účinná novela č. 488/2022 Z. z., ktorou sa ďalej významne zjednodušilo a rozšírilo zamestnávanie občanov tretích krajín v profesiách s nedostatkom pracovnej sily zrýchleným postupom.

Pri zamestnávaní občanov tretích krajín je ďalej dôležitý zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

*

Je veľký rozdiel medzi zamestnávaním občanov členských štátov EÚ a zamestnávaním občanov tretích krajín. Pri zamestnávaní občanov členských štátov postačuje splnenie informačných povinností. Pri zamestnávaní občanov tretích krajín je to omnoho komplikovanejšie - či už z pohľadu administratívnych povinností, samotných možností, či z pohľadu trvania procesu prijatia zamestnanca z tretej krajiny.

*

Pri zamestnávaní občanov členských štátov EÚ a občanov tretích krajín v Slovenskej republike, ale aj pri prijatí vyslaných zamestnancov z iných členských štátov EÚ a z tretích krajín odporúčam sledovať a získavať aktuálne informácie na webovej stránke Ústredia práce, www.upsvr.sk, sekcia "Služby zamestnanosti" - "Zamestnávanie cudzincov", konkrétne tu:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/foreign-citizens.html?page_id=272197

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode