ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 7. PREKÁŽKY V PRÁCI

Témy: Zákonník práce

*

Prekážky v práci definuje a upravuje § 136 až 144 Zákonníka práce.

O prekážke v práci hovoríme v prípade, ak z nejakého špecifikovaného dôvodu v Zákonníku práce zamestnanec nenastúpi na pracovnú zmenu a nepracuje, respektíve pracuje kratší čas, ako bol pôvodne určený podľa rozvrhu pracovného času.

Pri časti prekážok vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy (najmä pri prekážkach na strane zamestnávateľa), pri časti prekážok má zamestnanec len nárok na pracovné voľno.

Pri niektorých prekážkach je potrebná, respektíve možná na poskytnutie pracovného voľna (a prípadne i náhrady mzdy) dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, napríklad v kolektívnej zmluve. 

*

Prekážky v práci sa delia podľa dôvodu na prekážky:

  • všeobecný záujem (§ 136 až 138)
  • dobrovoľnícka činnosť (§ 138a)
  • výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy (§ 138b)
  • plnenie brannej povinnosti a pravidelné cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl (§ 139)
  • zvyšovanie kvalifikácie (§ 140)
  • dôležité osobné prekážky v práci (§ 141)
  • dočasné prerušenie výkonu práce (§ 141a)
  • prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142)

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode