ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 27. DAŇ Z PRÍJMOV - OPRAVA CHÝB

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Pri plnení povinností alebo naopak - pri uplatňovaní nárokov napríklad na nezdaniteľné časti, daňové bonusy sa v praxi často stávajú chyby - z viny zamestnanca, z viny zamestnávateľa...

Postup pri oprave rôznych chýb určuje § 40 ZDP.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode