ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 31. SOCIÁLNE POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Témy: sociálne poistenie,tlačivá

*

Povinnosti zamestnávateľa určuje najmä § 231 ZSP.

Povinnosti pri splatnosti poistného sú určené podľa § 143 ZSP.

Uvedené povinnosti je podľa § 231 ods. 2 zamestnávateľ povinný plniť na tlačivách alebo inou formou, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Preto odporúčam zamestnávateľom sledovať informácie, ktoré na svojej stránke zverejňuje Sociálna poisťovňa, napríklad tu:

https://www.socpoist.sk/navigacia/67-zamestnavatel

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode