Výška minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Zvýšenie sumy životného minima od 1. júla 2023

Dňa 15. mája 2023 Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, podľa ktorej sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2023 medziročne zvýšil o 14,7 %.

Podľa § 5 ods. 1 až 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. A to tak, že sumy platné k 30. júnu bežného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Z toho vyplýva, že suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je platná od 1.7.2023 do 30.6.2024, bude 268,88 €.

*

Zmena určenia sumy minimálnych dôchodkov, ktorá je platná od 1. júla 2023

Národná rada SR dňa 14. februára 2023 schválila zákon č. 71/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Zmeny, ktoré sa týkajú valorizácie minimálnych dôchodkov, sú účinné od 1. júla 2023.

Za prvých 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia bude suma minimálneho dôchodku daná ako 136 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 31. do 39. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 2 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 40. do 49. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 50. do 59. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 60. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 7 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Do tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len obdobie dôchodkového poistenia:

  • získané pred rokom 1993 (bez ohľadu na osobné mzdové body získané v týchto rokoch),
  • získané od roku 1993, ale len v kalendárnom roku, za ktorý má poistenec osobný mzdový bod najmenej 0,241,
  • získané v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný, resp. invalidný dôchodok a
  • získané v cudzine.

*

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

SUMY MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV

 

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok do 30.6.2023

Minimálny dôchodok od 1.7.2023

30

334,30 €

365,70 €

31

338,50 €

371,10 €

32

342,70 €

376,50 €

33

347,00 €

381,90 €

34

351,20 €

387,20 €

35

355,40 €

392,60 €

36

359,60 €

398,00 €

37

363,80 €

403,40 €

38

368,00 €

408,70 €

39

372,20 €

414,10 €

40

378,50 €

422,20 €

41

384,80 €

430,30 €

42

391,10 €

438,30 €

43

397,40 €

446,40 €

44

403,70 €

454,50 €

45

410,00 €

462,50 €

46

416,30 €

470,60 €

47

422,60 €

478,70 €

48

428,90 €

486,70 €

 

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.