ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 45. DÔCHODKY - ZÁKLADNÉ POJMY

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Sociálna poisťovňa vypláca podľa zákona o sociálnom poistení poistencom dôchodkové dávky, a to:

  • starobné dôchodky,
  • predčasné starobné dôchodky,
  • invalidné dôchodky,
  • vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky (pozostalostné dôchodky),
  • rodičovské dôchodky.

V nasledujúcich osobitných kapitolách nájdete pre každý druh dôchodku stručné zhrnutie, kto a kedy má na dôchodok nárok a ako sa určí suma dôchodku.

V tejto kapitole si vysvetlíme základné pojmy, ktoré sú dôležité pre určenie nároku na dôchodok a pre určenie sumy dôchodku, a to:

  • dôchodkový vek,
  • obdobie dôchodkového poistenia,
  • osobný mzdový bod a priemerný osobný mzdový bod,
  • dôchodková hodnota.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode