ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, ÚVOD

Témy: daň z príjmov,dôchodok,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zdravotné poistenie

Vitajte pri čítaní knihy "ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023".

Ide o prvé vydanie knihy, ktorej ambíciou je stať sa nepostrádateľnou pomôckou pri práci každej mzdovej účtovníčky, účtovníka alebo vedúceho zamestnanca akejkoľvek organizácie zamestnávajúcej zamestnancov.

V knihe nájdete zrozumiteľné vysvetlenie prakticky všetkých problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri vašej práci. Vyše 50 kapitol knihy je tematicky rozdelených postupne tak, že tu nájdete informácie k Zákonníku práce, k zdaneniu príjmov zamestnancov a k odvodom na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

Naviac v knihe nájdete podrobne spracované texty k nemocenským dávkam a dokonca i k dôchodkom. Kniha tak bude dôležitou pomôckou nielen pri vašej práci, ale aj v prípadoch, kedy budete potrebovať poradiť vašim zamestnancom alebo klientom.

*

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

*

Písané na jar 2023, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.1.2023.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode