ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, OBSAH

Témy: daň z príjmov,dôchodok,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zdravotné poistenie

*

ZÁKONNÍK PRÁCE

1. ZÁVISLÁ PRÁCA

2. PRACOVNÁ ZMLUVA

3. ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

4. PRACOVNÝ ČAS

5. DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA

6. DOVOLENKA

7. PREKÁŽKY V PRÁCI

8. MZDA, PRÍPLATKY, PRIEMERNÝ ZÁROBOK A NÁHRADA MZDY

9. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV

10. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

11. REKREÁCIA ZAMESTNANCOV

12. PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

13. PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

14. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

15. PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

16. ŠPECIFICKÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV

17. DOHODY

 

DAŇ Z PRÍJMOV

18. DAŇ Z PRÍJMOV - ZÁKLADNÉ POJMY

19. DAŇ Z PRÍJMOV - ZDANITEĽNÉ PRÍJMY ZAMESTNANCA

20. DAŇ Z PRÍJMOV - NEZDANITEĽNÉ ČASTI

21. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (ZAMESTNANEC)

22. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

23. DAŇ Z PRÍJMOV - VÝPOČET MESAČNÝCH PREDDAVKOV

24. DAŇ Z PRÍJMOV - ROČNÉ ZÚČTOVANIE

25. DAŇ Z PRÍJMOV - PREUKAZOVANIE NÁROKOV ZAMESTNANCA

26. DAŇ Z PRÍJMOV - ĎALŠIE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

27. DAŇ Z PRÍJMOV - OPRAVA CHÝB

 

SOCIÁLNE POISTENIE

28. SOCIÁLNE POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY

29. SOCIÁLNE POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

30. SOCIÁLNE POISTENIE - PRERUŠENIE (§ 26) A VYLÚČENIE (§ 140)

31. SOCIÁLNE POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

 

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

32. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY

33. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

34. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

35. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY

36. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

37. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POISTENCI ŠTÁTU

 

NEMOCENSKÉ DÁVKY A DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

38. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - ZÁKLADNÉ POJMY

39. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - DVZ A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

40. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - NÁHRADA PRI PN, NEMOCENSKÉ

41. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - OŠETROVNÉ

42. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - TEHOTENSKÉ

43. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - MATERSKÉ

44. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

 

DÔCHODKY

45. DÔCHODKY - ZÁKLADNÉ POJMY

46. DÔCHODKY - STAROBNÝ DÔCHODOK

47. DÔCHODKY - PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

48. DÔCHODKY - INVALIDNÝ DÔCHODOK

49. DÔCHODKY - VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

50. DÔCHODKY - MINIMÁLNY DÔCHODOK

51. DÔCHODKY - RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode