Výška minimálnych dôchodkov od 1.10.2023

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Suma životného minima platná od 1. júla 2023

Na úvod pripomeňme, že suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je platná od 1.7.2023 do 30.6.2024, je 268,88 €.

Viď článok: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=960

*

Národná rada SR dňa 21. júna 2023 schválila zákon č. 275/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Zmeny, ktoré sa týkajú zvýšenia minimálnych dôchodkov, sú účinné od 1. októbra 2023.

V krátkom čase sa tak počas roka 2023 sumy minimálnych dôchodkov zvyšujú už druhýkrát.

Po zvýšení od 1. júla 2023 (novela č. 71/2023 Z. z., viď článok https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=962) je tu ďalšie zvýšenie s platnosťou od 1. októbra 2023.

*

Výpočet minimálnych dôchodkov platný od 1. októbra 2023

Za prvých 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia bude suma minimálneho dôchodku daná ako 145 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 31. do 39. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 2,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 40. do 49. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 50. do 59. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 60. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 7,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Pripomeňme, že do tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len obdobie dôchodkového poistenia:

  • získané pred rokom 1993 (bez ohľadu na osobné mzdové body získané v týchto rokoch),
  • získané od roku 1993, ale len v kalendárnom roku, za ktorý má poistenec osobný mzdový bod najmenej 0,241,
  • získané v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný, resp. invalidný dôchodok a
  • získané v cudzine.

*

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

SUMY MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV PLATNÉ OD 1. JÚLA 2023 A OD 1. OKTÓBRA 2023

 

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok do 30.6.2023

Minimálny dôchodok od 1.7.2023

Minimálny dôchodok od 1.10.2023

30

334,30 €

365,70 €

389,90 €

31

338,50 €

371,10 €

396,60 €

32

342,70 €

376,50 €

403,40 €

33

347,00 €

381,90 €

410,10 €

34

351,20 €

387,20 €

416,80 €

35

355,40 €

392,60 €

423,50 €

36

359,60 €

398,00 €

430,30 €

37

363,80 €

403,40 €

437,00 €

38

368,00 €

408,70 €

443,70 €

39

372,20 €

414,10 €

450,40 €

40

378,50 €

422,20 €

458,50 € 

41

384,80 €

430,30 €

466,60 €

42

391,10 €

438,30 €

474,60 €

43

397,40 €

446,40 €

482,70 €

44

403,70 €

454,50 €

490,80 €

45

410,00 €

462,50 €

498,80 €

46

416,30 €

470,60 €

506,90 €

47

422,60 €

478,70 €

515,00 €

48

428,90 €

486,70 €

523,00 €

 

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.