Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.7.2023

Témy: cestovné náhrady,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. z 27. júna 2023 sa od 1. júla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:
 
  • 0,071 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,252 € osobné cestné motorové vozidlá

*

Od 1.4.2023 do 30.6.2023 boli sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,067 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,239 € osobné cestné motorové vozidlá

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 24 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.