Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Ďalšia veličina, ktorá je dôležitá pri výpočte sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, je dôchodková hodnota, viď § 64 ZSP. Tú nemáte ako ovplyvniť vašou aktivitou, je daná "natvrdo".

Dôchodková hodnota sa stanovuje na každý kalendárny rok osobitne a má rovnakú výšku počas celého kalendárneho roka od 1. januára do 31. decembra.

Dôchodková hodnota bola v zákone prvýkrát stanovená pre rok 2004 v sume 183,58 Sk (pri prepočte na eurá to bolo 6,0937 €).

Dôchodková hodnota sa odvtedy každoročne až do roku 2022 zvyšovala tempom medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode