Záznamy webinárov dostupné pre prístup "Obsah-Materská"

názov dátum konca platnosti dostupné pre prístup
Záznam z webinára: Materské a tehotenské reťazový pôrod + dávka v nezamestnanosti - 20.6.2023 31.12.2024 00:00 prístup "obsah", prístup "profesionál", prístup "občan", prístup "profesionál" 3m, prístup "občan" 3m, prístup "Obsah-Materská"
Záznam z webinára: Materské a tehotenské SZČO + dobrovoľné poistenie - 15.6.2023 31.12.2024 00:00 prístup "obsah", prístup "profesionál", prístup "občan", prístup "profesionál" 3m, prístup "občan" 3m, prístup "Obsah-Materská"
Záznam z webinára: Všeobecne o materskom a tehotenskom + zamestnanec/zamestnankyňa - 13.6.2023 31.12.2024 00:00 prístup "obsah", prístup "profesionál", prístup "občan", prístup "profesionál" 3m, prístup "občan" 3m, prístup "Obsah-Materská"
Záznam z webinára: Materské a tehotenské dobrovoľné poistenie - 4.1.2023 31.12.2024 00:00 prístup "obsah", prístup "profesionál", prístup "občan", prístup "profesionál" 3m, prístup "občan" 3m, prístup "Obsah-Materská"
Záznam z webinára: Materské a tehotenské SZČO - 28.12.2022 31.12.2024 00:00 prístup "obsah", prístup "profesionál", prístup "občan", prístup "profesionál" 3m, prístup "občan" 3m, prístup "Obsah-Materská"
Záznam z webinára: Materské a tehotenské reťazový pôrod - 5.12.2022 31.12.2024 00:00 prístup "obsah", prístup "profesionál", prístup "občan", prístup "profesionál" 3m, prístup "občan" 3m, prístup "Obsah-Materská"
Záznam z webinára: Materské zamestnanec/zamestnankyňa - 1.12.2022 31.12.2024 00:00 prístup "obsah", prístup "profesionál", prístup "občan", prístup "profesionál" 3m, prístup "občan" 3m, prístup "Obsah-Materská"
Záznam z webinára: Všeobecne o materskom - 28.11.2022 31.12.2024 00:00 prístup "obsah", prístup "profesionál", prístup "občan", prístup "profesionál" 3m, prístup "občan" 3m, prístup "Obsah-Materská"