Vláda narobila škody v dôchodkovom systéme a v oblasti daní

08. februára 2016 01:24

Pre TASR: Mladí ľudia na Slovensku nevidia perspektívu a hromadne odchádzajú do zahraničia. To je tragédia a to je aj najväčšia škoda v dôchodkovom systéme. Na súčasnú strednú generáciu, dnešných ľudí vo veku 40 rokov, tak doslova nebude mať kto robiť.Spravodlivé dane a odvody

27. januára 2016 14:35

Druhá Ficova vláda po sebe zanecháva zlé dedičstvo. Hovorím o neúnavnom zvyšovaní odvodov živnostníkom, o zavedení daňových licencií, obmedzení možností odpisovania majetku či strát z predchádzajúcich rokov. Hovorím o neuveriteľne narastajúcej byrokracii napríklad v podobe komplikovaného kontrolného výkazu DPH či o absolútnej novinke – zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov (to ešte len zistíte, milí zamestnávatelia, aká je to…)Odpočet programového vyhlásenia vlády Roberta Fica 2012-2016 (3. časť)

25. januára 2016 13:36

V programovom vyhlásení sa uvádza:

"Vláda podnikne kroky smerom k rovnomernejšiemu daňovo-odvodovému zaťaženiu kapitálu a práce."

Skutočnosť: ...

V roku 2016 je sadzba dane v prípade príjmov zamestnanca alebo živnostníka 19% a od ročného základu nad 35.000 eur už 25%.

Naproti tomu sadzba dane z kapitálového majetku je 19% bez rozdielu výšky základu dane. Z tohto príjmu sa pritom neplatia žiadne odvody. Daňovo-odvodové zaťaženie kapitálu je tak výrazne nižšie ako daňovo-odvodové zaťaženie práce.Programové vyhlásenie vlády Roberta Fica - hodnotenie (2.časť)

19. januára 2016 09:52

V programovom vyhlásení vláda uvádza:

"Vláda podnikne kroky na zabezpečenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému ako celku, teda jeho všetkých troch pilierov"

(úplne vážne to tam je napísané... poznámka JM).

Skutočnosť: ...

 

Vláda znížila príspevok na starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier) z pôvodných 9% na 4% vymeriavacieho základu. Sporitelia tak v budúcnosti z druhého piliera dostanú dôchodky nižšie viac ako o polovicu oproti pôvodným predpokladom. Pri neudržateľnosti prvého piliera v horizonte 20-30 rokov tak najmä mladých ľudí čaká neradostná budúcnosť v čase, kedy pôjdu do dôchodku.

... pokračovanie nabudúceProgramové vyhlásenie vlády Roberta Fica - hodnotenie (1.časť)

19. januára 2016 09:50

V programovom vyhlásení vláda uvádza:

"Vláda podnikne kroky na odstránenie deformácií daňovo-odvodového systému"

Skutočnosť: ...

 

Po 4 rokoch je náš daňovo-odvodový systém deformovaný omnoho viac ako v roku 2012. Príkladom je odpočítateľná položka v zdravotnom poistení, ktorá sa týka len zamestnancov v pracovnom pomere a štátnozamestnaneckom pomere. Zamestnanci na dohody tak dnes platia vyššie zdravotné poistenie ako zamestnanci v pracovnom pomere. Odpočítateľná položka sa netýka samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Živnostníci tak dnes platia omnoho vyššie zdravotné poistenie ako zamestnanci v pracovnom pomere.

Ďalším príkladom je tzv. minimálny dôchodok. Dôsledkom je, že živnostník v určitých prípadoch zaplatí 3x také odvody ako zamestnanec v pracovnom pomere ale dôchodok budú mať rovnaký.

Samotné zvýšenie odvodov pre živnostníkov je nespravodlivé a neprimerané. Živnostníkom sa zvýšil povinný minimálny základ zo 44% na 50% priemernej mzdy, znížil sa koeficient pri výpočte vymeriavacieho základu a pri výpočte vymeriavacieho základu sa nezohľadňujú výdavky na odvody. Tieto tri kroky znamenali pre mnohým živnostníkov prakticky zdvojnásobenie výšky ich odvodov za posledné 4 roky.

... pokračovanie nabudúce< Predchádzajúca1   . . .  89101112   . . .  24Ďalšia >