Minimálny dôchodok

06. novembra 2015 13:57

Ak odpracujete 30 rokov tak, že váš ročný príjem dosiahne najmenej 24,1% priemernej mzdy (zistenej za príslušný rok), tak štát vám garantuje, že váš dôchodok bude najmenej 270 eur. Čím viac rokov takto odpracujete, tým bude garantovaný tzv. minimálny dôchodok vyšší.

 

Ak to bude 40 rokov, minimálny dôchodok bude 311 eur. Ak 45 rokov, tak minimálny dôchodok bude 340 eur.

Táto informácia je dôležitá pre tých, ktorí zarábajú málo. Ak ste za rok 2014 zaplatili odvody do SP zo základu najmenej 2482 eur (čo je v priemere 207 eur mesačne), rok 2014 sa vám do nároku na minimálny dôchodok započíta.

Pre rok 2015 bude rozhodujúca hranica ročného základu cca 2600 eur (v priemere 217 eur mesačne).

Minimálny dôchodok je tak garanciou toho, že váš dôchodok pri veľmi nízkom príjme nebude nejakých 150-200 eur mesačne ale aspoň vyššie uvedená suma.

Druhou stranou mince je fakt, že rovnaký dôchodok budú mať tí, čo platili odvody zo základu 24,1% priemernej mzdy, a aj tí, čo platili odvody zo základu cca 65% priemernej mzdy.

Inými slovami, ak teraz platíte odvody z príjmu 217 eur mesačne alebo z príjmu 560 eur mesačne, je to jedno - budete mať tak či tak rovnaký dôchodok. Pre lepšiu zrozumiteľnosť zjednodušujem ale je to tak.Ste SZČO a nechcete od 1.7.2016 platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

05. novembra 2015 13:01

Viete, že SZČO má povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne nie vždy a za každých okolností - ale v súlade so zákonom len vtedy ak za predchádzajúci rok príjem z podnikania presiahne zákonom určenú hranicu.

 

Teda - ak SZČO v daňovom priznaní určenú hranicu nepresiahne, "sociálne" odvody nemusí platiť.

Ako je tá hranica určená? Ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho mesačného vymeriavacieho základu.

Čo to znamená konkrétne? Ak SZČO bude mať daňovom priznaní za rok 2015 príjem maximálne 5148 eur, od 1.7.2016 nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Naopak ak bude mať v daňovom priznaní za rok 2015 príjem z podnikania vyšší ako 5148 eur, bude musieť od 1.7.2016 platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Hranica 5148 eur = 12 x 429 eur, suma 429 eur je nový minimálny mesačný vymeriavací základ pre rok 2016.

Pozor, posudzuje sa brutto (hrubý) príjem z podnikania SZČO, teda bez odpočítania výdavkov či zaplatených odvodov. Iný prípadný príjem (zamestnanie teda § 5, § 7, 8) sa do úvahy neberie.

Technicky - ide o súčet príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, respektíve v novom tlačive daňového priznania FO typ B je to VI. oddiel, Tabuľka č. 1, riadok 9, stĺpec "Príjmy".

Takže ešte raz - ak nechcete ako SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ustrážte si svoj hrubý príjem za rok 2015 do úrovne 5148 eur. Ak je to možné ,-)Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016

04. novembra 2015 15:22

Seminár, ktorý "musí" navštíviť každá mzdová účtovníčka.

Z programu:

Novely Zákonníka práce k 1.9.2015 a pre rok 2016, minimálna mzda 2016

- dohody v roku 2016
- dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania po 1.3.2015 a 1.9.2015
- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2016
- nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov
- zmena nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2016
- dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2016
- materské v roku 2016, otec na materskej
- zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
- poistné SZČO od januára 2016

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2016
- zmena pri výpočte odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní, RZZP za rok 2015
- zmeny pri odvodoch z podielov na zisku od roku 2016
- OOP v roku 2016
- podiely na zisku v roku 2016
- zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
- preddavky SZČO od januára 2016

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2016
- výpomoc zo sociálneho fondu - oslobodenie od dane
- daňový bonus, nezdaniteľné časti, zamestnanecká prémia v roku 2016
- stručné info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Zákon o športe
- osobitný Zákonník práce pre športové kluby a športovcov (závislá činnosť)
- daňové a odvodové povinnosti v športe

Ukončenie roka 2015 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2015, termíny
- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2016
- (nové) potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2015, popis zmien
- vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
- (staré) „Hlásenie“ za rok 2015 a (nový) „Prehľad“ pre rok 2016
- venovanie 2% (3%) za rok 2015,
- zamestnanecká prémia za rok 2015
- nezdaniteľné časti za rok 2015 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
- (nové) tlačivá daňových priznaní FO za rok 2015

+ diskusia

Smutný koniec Ficovej „zamestnaneckej prémie“

04. novembra 2015 15:03

V daňovom priznaní je spolu sedem riadkov, ktorých zmyslom je zadať nejaké údaje týkajúce sa „zamestnaneckej prémie“. Keď ich všetky vyplníte, „prémia“ bude mať hodnotu nula. Vláda ju jednoducho nastavila tak, že sa neoplatí.Autori a umelci

28. októbra 2015 10:31

Je to jednoduché. Ich príjmy delíme do dvoch skupín.

 • Príjem z vytvorenia diela a umeleckého výkonu
  • Zdaňuje sa podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP
  • Možnosť využiť paušálne výdavky 40%, max 5040 eur ročne
  • Možnosť znížiť si základ dane o nezdaniteľné časti
  • Z príjmu sa platia sociálne a zdravotné odvody ako u každej inej SZČO
 • Príjem z použitia diela – autorské licencie
  • Zdaňuje sa podľa § 6 ods. 4 ZDP
  • Možnosť využiť paušálne výdavky 40%, max 5040 eur ročne – sleduje sa osobitne
  • Nie je možné znížiť si základ dane o nezdaniteľné časti

Z príjmu sa vôbec neplatia sociálne ani zdravotné odvody, bez ohľadu na jeho výšku

Viac na seminári "Daňové a odvodové tipy" vo štvrtok v Košiciach a v piatok v Nitre.

 < Predchádzajúca1   . . .  1213141516   . . .  24Ďalšia >