Byť či nebyť v druhom pilieri? Desaťročná história druhého piliera

10. júna 2015 19:14

Do 15. júna 2015 je otvorený druhý dôchodkový pilier. Rozhodnutie, či máte byť v druhom pilieri je dôležité pre váš budúci dôchodok. Seriál článkov “Byť či nebyť v druhom pilieri” má za cieľ uľahčiť vaše rozhodovanie.Ak konateľ alebo spoločník majú príjem z s.r.o. za prácu ...

10. júna 2015 19:12

Ak konateľ alebo spoločník majú príjem z s.r.o. za prácu - je jedno, či na základe zmluvy o výkone funkcie, mandátnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo dohody – podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov ide o príjem zo závislej činnosti.

 Konateľ alebo spoločník majú pri výpočte preddavkov na daň nárok na:

- uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a
- uplatnenie nároku na daňový bonus.

Podmienkou na priznanie daňového bonusu za kalendárny mesiac je príjem najmenej 190 eur za daný mesiac.

Pri splnení príslušných podmienok môže konateľovi/spoločníkovi vykonať zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň a tak si konateľ/spoločník nemusí sám podávať daňové priznanie.

V ročnom zúčtovaní, respektíve v daňovom priznaní si konateľ, respektíve spoločník môže pri splnení príslušných podmienok uplatniť nárok na všetky štyri nezdaniteľné časti zo základu dane a na prípadný doplatok daňového bonusu.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)". Objednať si ju môžete na reliaba@gmail.com

 Ak má konateľ/spoločník v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu ...

10. júna 2015 19:10

Ak má konateľ/spoločník v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu, zo mzdy alebo odmeny je povinne poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec presne rovnako, ako iní zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Spoločnosť ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca na pracovnú zmluvu, resp. na dohodu.

Malou výnimkou je v takomto prípade garančné poistenie, ktoré sa nevzťahuje na spoločníka, ktorý je súčasne konateľom vo svojej s.r.o. a má najmenej 50 % účasť na majetku s.r.o.

Zmluva o výkone funkcie alebo mandátna zmluva

Ak konateľ/spoločník poberá odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy, spoločnosť ho takisto prihlasuje ako svojho zamestnanca. Tu je dôležité ako je dohodnutá časová frekvencia výplaty odmeny.

Ak je výplata odmeny dohodnutá za každý kalendárny mesiac, ide o tzv. pravidelný príjem a spoločnosť ho prihlasuje ako zamestnanca s pravidelným príjmom. Platí sa poistné:

- na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie, rez. fond),
- na nemocenské poistenie,
- na poistenie v nezamestnanosti.

Naopak, ak nie je výplata odmeny dohodnutá za každý kalendárny mesiac – ale vypláca sa napríklad raz štvrťročne alebo raz ročne - ide o tzv. nepravidelný príjem a spoločnosť ho prihlasuje ako zamestnanca s pravidelným príjmom. Platí sa len poistné:

- na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie, rez. fond).

Pozor, ak má konateľ, spoločník v tej istej spoločnosti viac príjmov – napríklad aj na zmluvu o výkone funkcie aj na pracovnú zmluvu – posudzuje sa podľa zákona o sociálnom poistení z každého právneho vzťahu osobitne. Spoločnosť ho v takomto prípade prihlási do Sociálnej poisťovne toľkokrát, koľko právnych vzťahov s príjmom má uzavretých. Každý právny vzťah sa následne „rieši“ osobitne aj pri platbách, vykazovaní, nárokoch na dávky...

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)". Knihu si môžete objednať emailom na reliaba@gmail.com

 Mzdárska škola Jozefa Mihála

28. mája 2015 21:02

Od roku 2013 Vám formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky.

Aj tentoraz bude na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).

Vybrať si môžete z dvoch termínov v Bratislave a to buď 26.-28.5. alebo 13.-15.7.2015

Novinkou je termín v Košiciach: 9.-11.6.2015Daňové a odvodové tipy 2015

28. mája 2015 21:01

Novú knihu „Daňové a odvodové tipy IV. (2015)“ vám autor predstaví osobne na seminári. Ak prídete, knihu si určite nekupujte! Dostanete ju na seminári ,-)

4.6. Žilina
5.6. Bratislava
17.6. Nitra
18.6. Trenčín
19.6. Dolný Kubín< Predchádzajúca1   . . .  1819202122   . . .  24Ďalšia >