ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

28. mája 2015 15:04

7. ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

Od januára 2015 sa v zákone o zdravotnom poistení zaviedla odpočítateľná položka. Cieľom tejto novinky je zníženie odvodov na zdravotné poistenie tzv. nízkopríjmovým zamestnancom, teda zamestnancom s ročným príjmom do 6840 eur. Zároveň sa znížia odvody na zdravotné poistenie aj zamestnávateľom týchto zamestnancov.

 

Odpočítateľnú položku možno porovnať s nezdaniteľnou časťou základu dane pri výpočte dane z príjmu – avšak je tu množstvo zásadných rozdielov a možno zbytočných komplikácií.

Filozofia je na prvý pohľad jednoduchá:

Pri výpočte poistného sa od vymeriavacieho základu najskôr odpočíta odpočítateľná položka a poistné sa vypočíta zo zostávajúcej sumy.

Príklad

Zamestnancovi s ročným príjmom 5000 eur sa v ročnom zúčtovaní poistného od vymeriavacieho základu (príjmu) odpočíta odpočítateľná položka vo výške 3680 eur.

5000 – 3680 = 1320

Poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa vypočíta z výsledného základu 1320 eur.

*
... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)PRÁCA SPOLOČNÍKA ALEBO KONATEĽA VO VLASTNEJ SPOLOČNOSTI

28. mája 2015 15:01

6.1 PRÁCA SPOLOČNÍKA ALEBO KONATEĽA VO VLASTNEJ SPOLOČNOSTI

Konateľ s.r.o. vykonáva svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka alebo na základe mandátnej zmluvy podľa § 566 Obchodného zákonníka.

 

Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Zmluva o výkone funkcie môže byť uzatvorená aj bez nároku na odmenu.

Mandátna zmluva nemusí mať písomnú formu. V mandátnej zmluve však musí byť dohodnutá odplata (odmena).

V prípade, že je podľa jednej zo zmlúv dohodnutá odplata, Obchodný zákonník nestanovuje jej výšku ani neurčuje frekvenciu jej vyplácania. V praxi tak môže ísť napríklad o symbolickú odmenu 1 euro mesačne, či dokonca raz ročne – alebo o desaťtisíce eur mesačne, respektíve o odmenu naviazanú na ekonomické výsledky spoločnosti.

V prípadoch oboch uvedených zmlúv nejde ani nemôže ísť o závislú prácu podľa § 1 Zákonníka práce, pretože právny vzťah medzi konateľom a s.r.o. je upravený v súlade s Obchodným zákonníkom a naviac logicky nemožno hovoriť o závislej práci už len preto, lebo nie sú naplnené znaky závislej práce – napríklad nie je prítomný vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)Jozef Mihál radí - autorské licenčné zmluvy a honoráre

22. apríla 2015 15:44

Ste autorom diel chránených autorským zákonom, máte príjmy z autorských licenčných zmlúv ? Podnikáte a tvoríte počítačové programy, web stránky či grafiky ? V tom prípade by ste mali vedieť, či je vašou povinnosťou platiť dane a odvody z vašich príjmov. Iste vám pomôže vypočuť si radu odborníka na dane a odvody Jozefa Mihála v krátkom spote.Diskusné večery o dôchodkoch, druhom pilieri, daniach a odvodoch

22. apríla 2015 15:39

Diskusné večery o dôchodkoch, druhom pilieri, daniach a odvodoch (vstup voľný, nemusíte sa nikam prihlasovať):

23.4.15 od 17:30 Bratislava, Liberálny dom

27.4.15 od 17:00 Žilina, hotel Slovakia

28.4.15 od 17:30 Prievidza, hotel Preuge

29.4.15 od 17:00 Trnava, hotel BarbakanSemináre Zákonník práce apríl 2015

22. apríla 2015 15:38

Najbližšie semináre Zákonník práce (miesto, organizátor):

27.4.15 od 9:00 D.Kubín, www.seminare-orava.sk

28.4.15 od 9:00 Poprad, po.sopk.sk

29.4.15 od 9:00 Topoľčany, www.topacademy.sk

30.4.15 od 9:00 Bratislava, reliaba@gmail.com