O krivých uhorkách a európskej spolupráci

11. augusta 2016 17:20

Diskusia o Európskej únii a jej budúcnosti má často zvláštnu podobu. Učebnicovým príkladom je „diskusia“ o zakrivení uhoriek či aktuálne o spotrebe vysávačov a záhradných kosačiek. Bavme sa radšej o tom, čo má zásadný význam. Napríklad o dvojici smerníc EÚ týkajúcich sa vysielania zamestnancov pri poskytovaní služieb medzi členskými štátmi EÚ.DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV

09. augusta 2016 20:07

9. DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o zdanenie a odvody z príjmov športovcov a športových odborníkov (napr. trénerov). Zaujímavé zmeny sa týkajú dobrovoľníkov v športe, čo bude zaujímať najmä menšie športové kluby a zväzy. Tejto téme sa venuje nasledujúca kapitola.

 

9.1 ŠPORTOVEC

Športovec vykonáva šport ako:

- profesionálny športovec,
- amatérsky športovec alebo
- neorganizovaný športovec.

Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii.

Profesionálny športovec

Profesionálny športovec vykonáva šport

- na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 35), ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce,

- na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu (napr. zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru) v rezortnom športovom stredisku alebo

- ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Od 1.1.2016 najmä v kolektívnych športoch nie je možné uzatvárať so športovcami zmluvy ako so samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). V prípade, že sú naplnené znaky závislej práce (viď ďalej), klub musí so športovcom uzatvoriť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a v terminológií Zákonníka práce sa športovec považuje za zamestnanca klubu.

Pokiaľ činnosť športovca napĺňa znaky závislej práce a športovec mal v klube uzatvorenú zmluvu ešte pred 1.1.2016 ako SZČO, táto zmluva môže zostať v platnosti najneskôr do 31.12.2018. Od 1.1.2019 musí mať každý športovec ktorého činnosť napĺňa znaky závislej práce uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Ak zmluva športovcovi ako SZČO skončí po 1.1.2016 ale ešte pred 31.12.2018, nová zmluva už musí byť uzatvorená ako zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Zmluvu v klube alebo na zväze môže mať športovec uzatvorenú ako SZČO iba vtedy, ak jeho činnosť nenapĺňa znaky závislej práce – stačí aby nebol naplnený čo len jeden takýto znak. Príkladom sú tenisti, lyžiari alebo ďalší športovci najmä v individuálnych športoch, ktorí si svoj tréningový proces a súťaže organizujú sami.

Znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce:

Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene (v mene zamestnávateľa), v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Amatérsky športovec

Amatérsky športovec vykonáva šport

- na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (§ 47), ak

1. rozsah vykonávania športu, aj ak má charakter závislosti, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni alebo päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku alebo

2. zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo

3. vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období

(stačí aby platila jediná z podmienok uvedená v bodoch 1. až 3.)

- na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca (§ 48),

- na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo

- bez zmluvy (§ 49).

Talentovaný športovec

Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov. Predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku.

***

... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", pokračovanie nabudúce.Richter pridáva. Komu a ako?

09. augusta 2016 20:04

Vláda sa nechystá v roku 2017 pridať miliónom ľudí, ktorí dnes poberajú rôzne sociálne či rodičovské dávky.UKONČENIE ROKA 2016 A ZMENY PRE ROK 2017 - PERMON PODBANSKÉ DECEMBER 2016

01. augusta 2016 12:09

Novinka v našej ponuke. Po prvýkrát Vás pozývame na trojdňovú odbornú konferenciu do jedného z najväčších a najexkluzívnejších hotelov na Slovensku, do GRAND HOTELA PERMON vo Vysokých Tatrách – Podbanské, s najväčším wellness centrom na Slovensku a to v termíne 12. až 14. decembra 2016 (pondelok, utorok, streda). 

 

Program konferencie je rozložený do troch dní tak, aby ste si mohli vybrať podľa Vášho zamerania to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2016 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2017. Nemusíte chodiť na žiaden ďalší seminár. A to všetko v sprievode troch pravdepodobne najlepších lektorov na Slovensku, trojice Mihál – Ozimý – Tužinský. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií a úžitku pre Vás – a to v spojení s relaxom a oddychom po pracovnej časti. Jedinou výnimkou je konferencia s rovnakým programom a lektormi, ktorú organizujeme o dva týždne skôr, 28. až 30. novembra 2016 v Kaskádach ,-)

Mzdoví špecialisti, personalisti, účtovníci, autori SW, ekonómovia a majitelia firiem – pre Vás je určená konferencia v Permone. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch, bez ubytovania alebo s ubytovaním v komfortnom hoteli s vysokou úrovňou služieb, vynikajúcim wellness a možnosťou turistiky vo Vysokých Tatrách.

Konferencia sa koná v čase kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2017.

Lektori: Jozef Mihál, Vladimír Ozimý, Martin Tužinský

Miesto konania: GRAND HOTEL PERMON (4*), Podbanské http://www.hotelpermon.sk/

Začíname v pondelok 12.12.2016 o 10:30.

Program

Pondelok 12.12.2016 od 10:30 do 16:00 lektori V. Ozimý – M. Tužinský

- ukončenie roka 2016, účtovná závierka za rok 2016 a príprava na daňové priznanie DPPO za rok 2016, príklady

- zmeny pre rok 2017 – účtovníctvo, daň z príjmov právnické osoby, DPH

Utorok 13.12.2016 od 9:00 do 16:00 lektori J. Mihál – V. Ozimý – M. Tužinský

„Daňový a odvodový kolotoč“

Mihál: Vyslanie zamestnanca do inej členskej krajiny EU

- modelové príklady – vyslanie slovenského zamestnanca do inej členskej krajiny EU a naopak – vyslanie zamestnanca z inej členskej krajiny EU na Slovensko, riešenie podľa Zákonníka práce a zákona o cezhraničnej spolupráci, povinnosti v EU, cestovné náhrady, odvody – formulár PD A1, daň z príjmu – platí sa na Slovensku alebo v inej členskej krajine?

Ozimý: Spoločník a konateľ ako problémový prvok daňového práva vo vzťahu k svojej spoločnosti

- pôžičky do spoločnosti s ručením obmedzeným (bezúročné pôžičky, princíp nízkej kapitalizácie), pôžičky(úvery) zo spoločnosti s ručeným obmedzeným, predaj obchodného majetku spoločníkovi (konateľovi), predaj majetku spoločnosti od spoločníka (konateľa),  prenájom majetku spoločníka (konateľa) svojej spoločnosti, dary od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi), používanie firemného motorového vozidla spoločníkom (konateľom)

Tužinský: Podiely na zisku

 

- súčasný stav – zdravotné poistenie z dividend, zmena od 1.1.2018 – zdanenie dividend,  optimalizácia výplaty dividend vzhľadom na súčasný stav a budúce zmeny, modelové príklady

 

Streda 14.12.2016 od 9:00 do 14:30 lektor J. Mihál

- ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016: kedy je povinnosť podať daňové priznanie a kedy je možné zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie, potvrdenie o príjmoch, zamestnanci nerezidenti, nezdaniteľné časti za rok 2016 a ich uplatnenie, daňový bonus za rok 2016, tlačivá, termíny ...

- zmeny pre rok 2017: Zákonník práce, daň z príjmov závislá činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, dôchodky a ďalšie predpisy z oblasti miezd a personalistiky

Zmena programu vyhradená.

 

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Kniha J. Mihála „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

V účastníckom poplatku s ubytovaním je ďalej zahrnuté:

 • Ubytovanie podľa zvoleného výberu (2p. izba, 1p. izba) a vybratých dní
 • Podľa zvoleného termínu raňajky, večera
 • Neobmedzený vstup do wellness centra, stolný tenis, biliard, ranné plávanie...
 • Regeneračná masáž chrbta 25 min. pri účasti na všetkých 3 dňoch
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku

 

Účastnícky poplatok na osobu s ubytovaním v 2-posteľovej izbe

 

(2-posteľová izba obsadená 2 osobami)

 

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie + ubytovanie na 2 noci (Po-Ut, Ut-Str)

 

522 eur s DPH (435 eur bez DPH)

468 eur s DPH (390 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na prvom a druhom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Po-Ut)

 

408 eur s DPH (340 eur bez DPH)

384 eur s DPH (320 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na druhom a treťom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Ut-Str)

 

408 eur s DPH (340 eur bez DPH)

384 eur s DPH (320 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Príplatok za ubytovanie na ďalšiu noc

V prípade záujmu o ubytovanie na ďalšiu noc, napríklad pred konferenciou z nedele na pondelok alebo po konferencii zo stredy na štvrtok je  príplatok k cenám uvedeným vyššie + 84 eur s DPH (70 eur bez DPH) na osobu pri ubytovaní v 2-posteľovej izbe (2-posteľová izba obsadená 2 osobami). V cene je aj večera.

 

Účastnícky poplatok s ubytovaním v 1-posteľovej izbe

 

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie + ubytovanie na 2 noci (Po-Ut, Ut-Str)

 

570 eur s DPH (475 eur bez DPH)

516 eur s DPH (430 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na prvom a druhom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Po-Ut)

 

432 eur s DPH (360 eur bez DPH)

408 eur s DPH (340 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na druhom a treťom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Ut-Str)

 

432 eur s DPH (360 eur bez DPH)

408 eur s DPH (340 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Príplatok za ubytovanie na ďalšiu noc

V prípade záujmu o ubytovanie na ďalšiu noc, napríklad pred konferenciou z nedele na pondelok alebo po konferencii zo stredy na štvrtok je  príplatok k cenám uvedeným vyššie + 104 eur s DPH 86,67 eura bez DPH) na osobu pri ubytovaní v 1-posteľovej izbe. V cene je aj večera.

 

Ak máte záujem o iné izby ktoré ponúka hotel – izby Superior, Deluxe, Premium, Suite alebo dependance domy, radi Vám pripravíme kalkuláciu na mieru. Rovnako ak sa chcete konferencie zúčastniť s partnerom/partnerkou, ktorí sa na samotnom odbornom programe nezúčastnia.

 

Účastnícky poplatok bez ubytovania

 

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie bez ubytovania

 

336 eur s DPH (290 eur bez DPH)

300 eur s DPH (250 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na prvom, druhom alebo treťom dni konferencie bez ubytovania

(cena za 1 deň)

 

144 eur s DPH (120 eur bez DPH)

132 eur s DPH (110 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Po potvrdení Vašej prihlášky na konferenciu Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet:

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455 resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne po potvrdení Vašej prihlášky. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto. Variabilný symbol uveďte 20161212, ako špecifický symbol pri úhrade uveďte Vaše IČO. Ak ste súkromná osoba, IČO uvádzajte 0.

Po potvrdení Vašej prihlášky nás podľa potreby môžete kontaktovať, vo vzájomnej komunikácii máte možnosť upresniť Vaše požiadavky na ďalšie služby respektíve možnosti ubytovania (Deluxe izba, suita, noc naviac a pod.).

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do stredy 7.12.2016 vrátane vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr vraciame 50% uhradenej sumy, pracovné materiály a knihu „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“ Vám zašleme poštou.

 

Daňový doklad (faktúru) za konferenciu Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na konferencii. Ďakujeme za Váš záujem a dúfame, že budete spokojní s odborným programom i pobytom.UKONČENIE ROKA 2016 A ZMENY PRE ROK 2017 - KASKÁDY NOVEMBER 2016

01. augusta 2016 09:58

Po štrnástykrát Vás pozývame na najobľúbenejšiu odbornú akciu pre mzdárov, personalistov, účtovníkov a ekonómov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači, v starostlivo zvolenom termíne 28. až 30. novembra 2016 (pondelok, utorok, streda)

 

Tentoraz bude konferencia trvať až tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa Vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2016 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2017. Nemusíte chodiť na žiaden ďalší seminár. A to všetko v sprievode troch pravdepodobne najlepších lektorov na Slovensku, trojice Mihál – Ozimý – Tužinský. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií a úžitku pre Vás – a to v spojení s relaxom a oddychom po pracovnej časti. Jedinou výnimkou je konferencia s rovnakým programom a lektormi, ktorú spoluorganizujeme o dva týždne neskôr, 12. až 14. decembra 2016 na Podbanskom v hoteli Permon ,-)

Mzdoví špecialisti, personalisti, účtovníci, autori SW, ekonómovia a majitelia firiem – pre Vás je určená konferencia v Kaskádach. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch, bez ubytovania alebo s ubytovaním v komfortnom hoteli s vysokou úrovňou služieb a vynikajúcim wellness. Populárny spoločenský večer pri ľudovej hudbe spojený s bohatou tombolou je naplánovaný na pondelok 28. novembra.

Konferencia sa koná v čase kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2017. Akcie v Kaskádach sú našou "vlajkovou loďou", pripravujeme ich pre Vás každý polrok a účastníci  odchádzajú vždy veľmi spokojní.

Lektori: Jozef Mihál, Vladimír Ozimý, Martin Tužinský

Miesto konania: Hotel Kaskády (4*), Sielnica pri Sliači http://www.hotelkaskady.sk/

Začíname v pondelok 28.11.2016 o 10:30.

Program

Pondelok 28.11.2016 od 10:30 do 15:30 lektor J. Mihál

- ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016: kedy je povinnosť podať daňové priznanie a kedy je možné zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie, potvrdenie o príjmoch, zamestnanci nerezidenti, nezdaniteľné časti za rok 2016 a ich uplatnenie, daňový bonus za rok 2016, tlačivá, termíny ...

- zmeny pre rok 2017: Zákonník práce, daň z príjmov závislá činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, dôchodky a ďalšie predpisy z oblasti miezd a personalistiky

Utorok 29.11.2016 od 9:30 do 16:00 lektori J. Mihál – V. Ozimý – M. Tužinský

„Daňový a odvodový kolotoč“

Mihál: Vyslanie zamestnanca do inej členskej krajiny EU

- modelové príklady – vyslanie slovenského zamestnanca do inej členskej krajiny EU a naopak – vyslanie zamestnanca z inej členskej krajiny EU na Slovensko, riešenie podľa Zákonníka práce a zákona o cezhraničnej spolupráci, povinnosti v EU, cestovné náhrady, odvody – formulár PD A1, daň z príjmu – platí sa na Slovensku alebo v inej členskej krajine?

Ozimý: Spoločník a konateľ ako problémový prvok daňového práva vo vzťahu k svojej spoločnosti

- pôžičky do spoločnosti s ručením obmedzeným (bezúročné pôžičky, princíp nízkej kapitalizácie), pôžičky(úvery) zo spoločnosti s ručeným obmedzeným, predaj obchodného majetku spoločníkovi (konateľovi), predaj majetku spoločnosti od spoločníka (konateľa),  prenájom majetku spoločníka (konateľa) svojej spoločnosti, dary od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi), používanie firemného motorového vozidla spoločníkom (konateľom)

Tužinský: Podiely na zisku

 

- súčasný stav – zdravotné poistenie z dividend, zmena od 1.1.2018 – zdanenie dividend,  optimalizácia výplaty dividend vzhľadom na súčasný stav a budúce zmeny, modelové príklady

 

Streda 30.11.2016 od 9:30 do 16:00 lektori V. Ozimý – M. Tužinský

- ukončenie roka 2016, účtovná závierka za rok 2016 a príprava na daňové priznanie DPPO za rok 2016, príklady

- zmeny pre rok 2017 – účtovníctvo, daň z príjmov právnické osoby, DPH

 

Zmena programu vyhradená.

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Kniha J. Mihála „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

V účastníckom poplatku s ubytovaním je ďalej zahrnuté:

 • Ubytovanie podľa zvoleného výberu (2p. izba, 1p. izba, 2p. izba obsadená jednou osobou) a vybratých dní
 • Podľa zvoleného výberu raňajky, večera, v pondelok 28.11.2016 spoločenský večer pri ľudovej hudbe s tombolou
 • Neobmedzený vstup do wellness (termálne bazény, sauny, jacuzzi, relaxačná miestnosť...)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku

 

Účastnícky poplatok na osobu s ubytovaním v 2-posteľovej izbe (2-posteľová izba obsadená 2 osobami)

 

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie + ubytovanie na 2 noci (Po-Ut, Ut-Str)

 

504 eur s DPH (420 eur bez DPH)

468 eur s DPH (390 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na prvom a druhom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Po-Ut)

 

348 eur s DPH (290 eur bez DPH)

324 eur s DPH (270 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na druhom a treťom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Ut-Str)

 

348 eur s DPH (290 eur bez DPH)

324 eur s DPH (270 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Účasť na druhom a treťom dni konferencie + ubytovanie na 2 noci (Po-Ut, Ut-Str)

 

Poznámka: Nástup v pondelok po 14:00, v cene využitie wellness v pondelok a spoločenský večer s ľudovou hudbou a tombolou v pondelok večer.

 

444 eur s DPH (370 eur bez DPH)

408 eur s DPH (340 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Príplatok za ubytovanie na ďalšiu noc

V prípade záujmu o ubytovanie na ďalšiu noc, napríklad pred konferenciou z nedele na pondelok alebo po konferencii zo stredy na štvrtok je  príplatok k cenám uvedeným vyššie + 60 eur s DPH (50 eur bez DPH) na osobu pri ubytovaní v 2-posteľovej izbe (2-posteľová izba obsadená 2 osobami).

 

Účastnícky poplatok s ubytovaním v 1-posteľovej izbe

 

(1-posteľová izba – počet izieb je veľmi obmedzený, objednávajte rýchlo)

 

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie + ubytovanie na 2 noci (Po-Ut, Ut-Str)

 

552 eur s DPH (460 eur bez DPH)

516 eur s DPH (430 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Účasť na prvom a druhom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Po-Ut)

 

372 eur s DPH (310 eur bez DPH)

348 eur s DPH (290 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na druhom a treťom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Ut-Str)

 

372 eur s DPH (310 eur bez DPH)

348 eur s DPH (290 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Účasť na druhom a treťom dni konferencie + ubytovanie na 2 noci (Po-Ut, Ut-Str)

 

Poznámka: Nástup v pondelok po 14:00, v cene využitie wellness v pondelok a spoločenský večer s ľudovou hudbou a tombolou v pondelok večer.

 

492 eur s DPH (410 eur bez DPH)

456 eur s DPH (380 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Príplatok za ubytovanie na ďalšiu noc

V prípade záujmu o ubytovanie na ďalšiu noc, napríklad pred konferenciou z nedele na pondelok alebo po konferencii zo stredy na štvrtok je  príplatok k cenám uvedeným vyššie + 84 eur s DPH (70 eur bez DPH) na osobu pri ubytovaní v 1-posteľovej izbe.

 

Účastnícky poplatok s ubytovaním jednej osoby v 2-posteľovej izbe

 

(2-posteľová izba obsadená len jednou osobou – komfort izba, alternatíva po obsadení všetkých 1-posteľových izieb)

 

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie + ubytovanie na 2 noci (Po-Ut, Ut-Str)

 

624 eur s DPH (520 eur bez DPH)

588 eur s DPH (490 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na prvom a druhom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Po-Ut)

 

408 eur s DPH (340 eur bez DPH)

384 eur s DPH (320 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na druhom a treťom dni konferencie + ubytovanie na 1 noc (Ut-Str)

 

408 eur s DPH (340 eur bez DPH)

384 eur s DPH (320 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Účasť na druhom a treťom dni konferencie + ubytovanie na 2 noci (Po-Ut, Ut-Str)

 

Poznámka: Nástup v pondelok po 14:00, v cene využitie wellness v pondelok a spoločenský večer s ľudovou hudbou a tombolou v pondelok večer.

 

564 eur s DPH (470 eur bez DPH)

528 eur s DPH (440 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Príplatok za ubytovanie na ďalšiu noc

V prípade záujmu o ubytovanie na ďalšiu noc, napríklad pred konferenciou z nedele na pondelok alebo po konferencii zo stredy na štvrtok je  príplatok k cenám uvedeným vyššie + 120 eur s DPH (100 eur bez DPH) na osobu pri ubytovaní v 2-posteľovej izbe (2-posteľová izba obsadená jednou osobou – komfort izba).

 

Ak máte záujem o iné izby ktoré ponúka hotel – izby lux, apartmány alebo apartmánové domy, radi Vám pripravíme kalkuláciu na mieru. Rovnako ak sa chcete konferencie zúčastniť s partnerom/partnerkou, ktorí sa na samotnom odbornom programe nezúčastnia.

 

Účastnícky poplatok bez ubytovania

 

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie bez ubytovania

 

336 eur s DPH (280 eur bez DPH)

300 eur s DPH (250 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

Účasť na prvom dni konferencie bez ubytovania

 

120 eur s DPH (100 eur bez DPH)

108 eur s DPH (90 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Účasť na druhom dni konferencie bez ubytovania

 

144 eur s DPH (120 eur bez DPH)

132 eur s DPH (110 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Účasť na treťom dni konferencie bez ubytovania

 

120 eur s DPH (100 eur bez DPH)

108 eur s DPH (90 eur bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 30.9.2016

 

 

Po potvrdení Vašej prihlášky na konferenciu Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet:

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455 resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne po potvrdení Vašej prihlášky. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto. Variabilný symbol uveďte 20161128, ako špecifický symbol pri úhrade uveďte Vaše IČO. Ak ste súkromná osoba, IČO uvádzajte 0.

 

Po potvrdení Vašej prihlášky nás podľa potreby môžete kontaktovať, vo vzájomnej komunikácii máte možnosť upresniť Vaše požiadavky na ďalšie služby respektíve možnosti ubytovania (apartmán, noc naviac a pod.).

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do stredy 23.11.2016 vrátane vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr vraciame 50% uhradenej sumy, pracovné materiály a knihu „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“ Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za konferenciu Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na konferencii. Ďakujeme za Váš záujem a dúfame, že budete spokojní s odborným programom i pobytom.