ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

29. júla 2016 15:04

d 18.6.2016 je účinná dôležitá novela Zákonníka práce spolu s novelou zákona o nelegálnej práci a novým zákonom o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov.

Zavádzajú sa nové povinnosti pre slovenských zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov EÚ.

Súčasne sa zavádzajú povinnosti pre zamestnávateľov z iných členských štátov EÚ pri vysielaní svojich zamestnancov na Slovensko.

Súčasťou seminára je aj diskusia o definícii závislej práce – kedy ide a kedy naopak nejde o závislú prácu (spoločníci, konatelia, zmluvy o dielo, rodinní príslušníci a pod.).

Na seminári budeme hovoriť aj o zdaňovaní a „zodvodňovaní“ príjmov spoločníkov a konateľov, o možnostiach čerpania materského otcom dieťaťa a o pripravovaných legislatívnych zmenách (zdaňovanie dividend).

Termíny

26.9. Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 

27.9. Trenčín, Hotel Elizabeth, Ulica gen. M.R.Štefánika

28.9. Žilina, Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra

29.9. Prešov, Hotel Dukla, Nám. Legionárov

6.10. Košice, Hotel Košice, Moldavská

 

Program

 (prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Závislá práca

 - pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu

- spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka a ďalšie príklady

- nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, pokuty po 18.6.2016

2. Hlavná téma: Cezhraničné vyslanie zamestnanca

- povinnosti zamestnávateľa z inej členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko

- povinnosti slovenského zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny

- kedy ide o vyslanie, kedy o zahraničnú pracovnú cestu, odvody – PD A1, zdanenie príjmu

- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí

- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 

3. Dočasné pridelenie (zapožičanie) zamestnanca, ADZ (stručne)

- dočasné pridelenie zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce

- „fiktívne“ poskytovanie služieb – obchádzanie dočasného pridelenia

- „fiktívne“ cezhraničné vysielanie pri poskytovaní služieb

- pracovné a mzdové podmienky dočasne pridelených zamestnancov

- spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa

- vyslanie na pracovnú cestu, cestovné náhrady

 

4. Daňové a odvodové tipy

 - spoločník, konateľ – zdanenie a odvody

- otec na materskej

- umelci a autori – zdanenie a odvody z autorských honorárov

- pripravované zmeny – zrušenie zdravotných odvodov a zavedenie zdanenia dividend

Cena Bratislava

 72 € s DPH (60 € bez DPH)

66 € s DPH (55 € bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 31.8.2016

Cena Trenčín, Žilina, Prešov, Košice

 66 € s DPH (55 € bez DPH)

60 € s DPH (50 € bez DPH) predplatitelia Encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk alebo pri úhrade do 31.8.2016

 

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, pracovný materiál k Zákonníku práce a kniha Jozefa Mihála „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“. Ďalej do vyčerpania zásob brožúra „Mzdárske zákony 2016“.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť za parkovanie v areáli hotela alebo podzemnom parkovisku zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.Naozaj sa v roku 2017 zvýšia všetky starobné dôchodky o viac ako 8 eur?

29. júla 2016 14:57

Od januára 2017 sa zvýšia starobné dôchodky o 8,30 eura.

"Vtip" je však v tom, že dôchodcom, čo poberajú minimálne dôchodky (okolo 270 až 310 eur) sa dôchodky nezvýšia ani o cent.

Je asi zbytočné hovoriť, že sa vôbec neuvažuje so zvýšením rodičovských príspevkov, prídavkov na deti, daňových bonusov, nezdaniteľných položiek, či odpočítateľnej položky pri zdravotných odvodoch. Rodiny ani nízkopríjmoví zamestnanci si tak takisto neprilepšia ani o cent.

Takto to vyzerá, keď sa niekto veľmi chce ukázať ako "sociálny demokrat" - pričom pobabre čo sa dá.Daňový a odvodový kolotoč s Jozefom Mihálom, Vladimírom Ozimým a Martinom Tužinským

27. júla 2016 12:07

Traja populárni lektori budú znova diskutovať v ďalšom kole  konferencií zameraných na optimalizáciu mzdových a odvodových nákladov a základu dane právnických osôb. Tradične v Bratislave, po roku znova v Žiline a po prvýkrát v Nitre.

 

Termíny

8.11.2016 (utorok) Nitra, Hotel Mikádo, Hollého 11

9.11.2016 (streda) Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27

10.11.2016 (štvrtok) Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2

 

Program

9:00 – 9:15 Otvorenie konferencie 

9:15 – 10:45 Vladimír Ozimý

Spoločník a konateľ ako problémový prvok daňového práva vo vzťahu k svojej spoločnosti

- pôžičky do spoločnosti s ručením obmedzeným (bezúročné pôžičky, princíp nízkej kapitalizácie)

- pôžičky(úvery) zo spoločnosti s ručeným obmedzeným

- predaj obchodného majetku spoločníkovi (konateľovi)

- predaj majetku spoločnosti od spoločníka (konateľa)

- prenájom majetku spoločníka (konateľa) svojej spoločnosti

- dary od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)

- používanie firemného motorového vozidla spoločníkom (konateľom)

11:00 - 12:15  Martin Tužinský

 Podiely na zisku

 - súčasný stav – zdravotné poistenie z dividend

- zmena od 1.1.2018 – zdanenie dividend

- optimalizácia výplaty dividend vzhľadom na súčasný stav a budúce zmeny

- modelové príklady

 

12:15 – 13:00 Obed

 

13:00  - 14:30 Jozef Mihál

 Vyslanie zamestnanca do inej členskej krajiny EU

- modelové príklady – vyslanie slovenského zamestnanca do inej členskej krajiny EU a naopak – vyslanie zamestnanca z inej členskej krajiny EU na Slovensko

- riešenie podľa Zákonníka práce + zákona o cezhraničnej spolupráci + povinnosti v EU

- cestovné náhrady

- odvody – formulár PD A1

- daň z príjmu – platí sa na Slovensku alebo v inej členskej krajine?

14:45 – 16:00 Diskusia

Zmena poradia programových bodov vyhradená.

 

 Zapamätajte si trik týkajúci sa SZČO...

13. júna 2016 10:29

Zapamätajte si trik týkajúci sa SZČO, ktorý začínajú, respektíve končia s povinným poistením do Sociálnej poisťovne.

Ak SZČO doteraz nebola povinne poistená a bola jej predĺžená lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok s tým, že príjem prekročil stanovenú hranicu, povinné poistenie jej vzniká až od 1. októbra príslušného roka.

 

Pozor, platí to aj "naopak": Ak SZČO doteraz bola povinne poistená a bola jej predĺžená lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok s tým, že príjem neprekročil stanovenú hranicu, povinné poistenie jej zaniká až 30. septembra príslušného roka.

Aj tu platí, že prihlásenie, respektíve odhlásenie „zabezpečí“ samotná Sociálna poisťovňa automaticky.

Príklad

Pani Milica má živnosť a doteraz nebola povinne poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa daňového priznania za rok 2015 jej príjem zo živnosti (brutto) prekročil sumu 5148 eur. Pani Milica požiadala o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a to podala až v júni 2016.

Pani Milici vzniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.10.2016.

Príklad

Pán Milan je SZČO a je povinne poistený v Sociálnej poisťovni. Požiadal o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 a to podal až v apríli 2016. Podľa daňového priznania jeho príjem z činnosti SZČO za rok 2015 nepresiahol sumu 5148 eur.

Pánovi Milanovi zaniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni až 30.9.2016.

Záver:

Aj z uvedených príkladov je zrejmé, že pokiaľ SZČO ešte nie je povinne poistená a ani nemá záujem byť poistená v Sociálnej poisťovni, predĺženie termínu na podanie daňového priznania na základe ktorého sa stane povinne poistenou SZČO ušetrí takejto SZČO platbu do Sociálnej poisťovne za tri mesiace (júl, august, september). Naopak pre SZČO, ktorá je povinne poistená a na základe aktuálne podávaného daňového priznania jej povinné poistenie zanikne, by mala podať daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31.3.

Poznámka: Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o max. 3 mesiace stačí oznámiť daňovému úradu pred 31.3., nie je potrebné ho nijako odôvodňovať.

... z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)".Dane a odvody spoločníkov a konateľov

18. mája 2016 16:42

Možno vás prekvapilo, že namiesto farbistého komentovania volieb predsedu SaS píšem znova o daniach a odvodoch. Nuž, už som raz taký, necharizmatický a suchý účtovník – ale hlavne si myslím, že práve tento článok sa vám môže hodiť.