ÚČTOVNÍCTVO a MZDY 2016 (KASKÁDY MÁJ 2016)

05. apríla 2016 12:14

Už po trinástykrát Vás pozývame na najobľúbenejšiu odbornú akciu pre mzdárov, účtovníkov, ekonómov a majiteľov firiem do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači, v termíne 12. a 13. mája 2016 (štvrtok - piatok). Kapacita konferencie je z priestorových dôvodov 60 osôb.

 

Prvý deň odborného programu je venovaný témam účtovníctva a DPH - právnickým osobám – lektor Martin Tužinský.

Druhý deň je venovaný daňovým a odvodovým tipom z novej knihy Jozefa Mihála.

Miesto konania: Hotel Kaskády (4*), Sielnica pri Sliači http://www.hotelkaskady.sk/

Program

 

Štvrtok 12.5. (začiatok o 10:30, 12:30 – 13:30 obed, ukončenie 15:30)

Martin Tužinský: „Aktuálne z oblastí daň z príjmu, DPH, účtovníctva“

-      Vybrané praktické príklady z pohľadu dane z príjmov (pohľadávky a záväzky, prenajímaný majetok, majetok používaný aj na osobnú potrebu),
-      Vybrané praktické príklady z pohľadu dane z pridanej hodnoty (oprava základu dane, opravy výkazov, deň vzniku daňovej povinnosti, oneskorene prijaté faktúry, prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach),
-      Transakcie vo vlastnom imaní, spoločnosť v kríze a odvrátenie tohto stavu,
-      Pôžičky a úvery (právny pohľad, transferové oceňovanie, pravidlá nízkej kapitalizácie, účtovné a daňové hľadisko, zabezpečovací prevod vlastníckeho práva a zverejnenie informácií v poznámkach, pôžička ako optimalizačný nástroj, záporný stav v pokladnici a možnosti riešenie, vysoký účtovný zostatok v pokladnici a možnosti jeho riešenia),
-      Aktuálne dianie v legislatíve - novinky, vybrané problémy...

Piatok 13.5. (začiatok o 9:30, 12:00 – 13:00 obed, ukončenie 15:00)

Jozef Mihál: „Daňové a odvodové tipy 2016“ (výber z novej knihy Jozefa Mihála)

-      SZČO a odvody 2016/2017
-      Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia spoločníkov a konateľov
-      Autori a umelci
-      Minimálny dôchodok
-      Diskusia na ďalšie témy z oblastí odvodov a dane z príjmu FO

V účastníckom poplatku s ubytovaním je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Pracovný materiál Martina Tužinského
 • Kniha „Daňové a odvodové tipy V. (2016)"
 • Jedna noc ubytovanie v komfortnej jedno alebo dvojposteľovej izbe podľa Vášho výberu, internet na izbe, parkovanie
 • Neobmedzený vstup do wellness (termálne bazény, sauny, jacuzzi, relaxačná miestnosť s čajovým servisom...)
 • Vo štvrtok obed a večera, v piatok raňajky, obed, počas seminára občerstvenie
 • V prípade záujmu odvoz z autobusovej/vlakovej stanice vo Zvolene do hotela vo štvrtok 12.5.2016 ráno (príjazd vlaku z Bratislavy a autobusov z rôznych smerov o cca 9.30, odchod do hotela o 9:45 od vchodu do predajne Lidl pri autobusovej a vlakovej stanici)

Ceny pri účasti s ubytovaním

V cene je účasť na oboch dňoch programu a ubytovanie na 1 noc z 12.5. na 13.5.

298,80 eur s DPH (249 eur bez DPH) – pri ubytovaní v 2-posteľovej izbe

328,80 eur s DPH (274 eur bez DPH) – pri ubytovaní v 1-posteľovej izbe

Príplatok za ubytovanie na ďalšiu noc

V prípade záujmu o ubytovanie už zo stredy na štvrtok alebo z piatku na sobotu a pod. je  príplatok k cenám uvedeným vyššie + 60 eurs DPH pri ubytovaní v 2-posteľovej izbe alebo + 90 eur s DPH pri ubytovaní v 1-posteľovej izbe.

Ceny pri účasti bez ubytovania

214,80 eur s DPH (179 eur bez DPH) pri účasti na dvoch dňoch

118,80 eur s DPH (99 eur bez DPH) pri účasti na jednom dni

V účastníckom poplatku bez ubytovania je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe.
 • Kniha „Daňové a odvodové tipy V. (2016)"
 • Obed, počas seminára občerstvenie
 • Upozornenie: dopravu do hotela pre účastníkov bez ubytovania nezabezpečujeme.
 • Pracovný materiál Martina Tužinského

 Daňový a odvodový kolotoč s Jozefom Mihálom, Vladimírom Ozimým a Martinom Tužinským

05. apríla 2016 11:37

Traja populárni lektori budú diskutovať na výnimočnej konferencii zameranej na optimalizáciu mzdových a odvodových nákladov a základu dane právnických osôb.

Termíny

19.4.2016 (utorok) Bratislava, hotel Saffron, Radlinského 27 
17.5.2016 (utorok) Košice, DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
18.5.2016 (streda) Trenčín, Hotel Elizabeth, ul. gen. M. R. Štefánika 2

Prezentácia od 8:30, začiatok konferencie o 9:00, predpokladaný koniec 16:00

Naša kapacita je 30 účastníkov Bratislava a Košice, 20 účastníkov Trenčín

Cena Bratislava

 

180 € s DPH (150 € bez DPH)
168 € s DPH (140 € bez DPH) pri úhrade najneskôr do 18.3.2016 (prvých 10 účastníkov)

Cena Košice, Trenčín

144 € s DPH (120 € bez DPH)
132 € s DPH (110 € bez DPH) pri úhrade najneskôr do 18.4.2016 (prvých 10 účastníkov)

Program

9:00 - 10:30  Jozef Mihál

 

Spoločníci a konatelia obchodných spoločností, umelci a autori

- Postavenie spoločníkov a štatutárov podľa Obchodného zákonníka alebo Zákonníka práce
- Optimalizácia daňovo-odvodového zaťaženia
- Nároky na dávky - nemocenské, materské, dôchodky, tzv. minimálny dôchodok
- Dane a odvody príjemcov autorských honorárov

10:30 – 12:00 Vladimír Ozimý

Konateľ a spoločník na pracovnej ceste

- Práva a povinnosti spoločníka a konateľa
- Práva a povinnosti zamestnávateľa –spoločnosti

Pôžičky, nájmy a iné plnenia medzi spoločníkmi, konateľmi a s.r.o.

- Transferové oceňovanie ako prvok ocenenie vo vzájomných právnych vzťahoch
- Vplyv závislej ceny na základ dane u spoločníka, konateľa a spoločnosti
- Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu?
- Pôžičky a úvery spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane u právnickej osoby (pravidlá nízkej kapitalizácie)
- Daňový dopad poskytnutej pôžičky (úveru) spoločníkovi alebo konateľovi

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:30 Martin Tužinský

Právnické osoby, optimalizácia základu dane 

- Optimalizácia základu dane PO transakciami s FO v konkrétnych príkladoch (pôžičky, prenájom nehnuteľnosti, predaj a krátkodobý nájom hnuteľných vecí, dary a poskytnuté služby)
- Zvýšenie základu dane za účelom odpočtu daňovej straty v súlade so ZDP alebo využitím odpočtu daňovej licencie
- Transakcie zamerané na vylepšenie výsledku hospodárenia pri posudzovaní úverovej bonity bankami
- Tipy ako spoločnosť zbaviť záporného vlastného imania alebo vyviesť ju zo stavu krízy.

14:30 – 16:00 Diskusia

Zmena poradia programových bodov vyhradená.

 Daňové a odvodové tipy V. (2016)

05. apríla 2016 11:26

Koncom mája 2016 vydávam už piaty diel knihy „Daňové a odvodové tipy“.

„Päťka“ sa vracia k téme, ktorá vás v poslednom období zaujala – a to je zdanenie a „zodvodnenie“ príjmov spoločníkov a konateľov. Tento problém je v knihe komplexne rozobraný – počnúc zmluvnými vzťahmi vyplývajúcimi z Obchodného zákonníka, končiac nárokmi na dávky zo sociálneho poistenia, osobitne pokiaľ ide o dôchodky. 

Ďalšou komplexnou témou sú dane a odvody umelcov a autorov – osôb, ktoré majú príjmy podľa Autorského zákona.

Vrátime sa aj k možnosti, ktorá vás stále viac a viac zaujíma – a to sú nároky „otca na materskej“.

Novinkou roka 2016 je zákon o športe – v knihe nájdete rozbor daňových a odvodových povinností športovcov (profesionálov i amatérov), športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe. Nájdete tu i informácie o nových možnostiach sponzoringu v športe.

Z tém mimo daní a odvodov v knihe nájdete rozbor nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Samozrejme vrátane dopadov na daňové a odvodové povinnosti.

Už tradične aj v tomto dieli nájdete každoročnú rutinu – postup pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2016 a odvodové povinnosti SZČO v rokoch 2016 a 2017.

Okrem toho v úvodnej kapitole nájdete prehľad všetkých dôležitých zmien pre rok 2016.

Ďakujem za Vašu stálu priazeň,

Váš Jozef Mihál

 

Novú knihu „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“ si môžete zakúpiť v predpredaji za zvýhodnenú cenu 11 eur s DPH (10 eur bez DPH) a to pri objednávke a úhrade do 30.4.2016. Knihu Vám zašleme najneskôr do konca júna 2016.

Po 30.4.2016 si u nás môžete knihu objednať za cenu 16,50 eur s DPH (15 eur bez DPH).

V kníhkupectvách bude kniha dostupná od júla 2016 za štandardnú cenu 19,90 eur s DPH.Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka - dôchodca

22. februára 2016 20:11

... pokračovanie: Nezdaniteľná časť na daňovníka - dôchodcovia

Podľa § 11 ods. 6 zákona ak daňovník je poberateľom: 

 1. starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia (I. pilier), starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu

 alebo 

 1. výsluhového dôchodku,

 ... a uvedený dôchodok poberal k 1.1.2015 alebo mu bol spätne priznaný k 1.1.2015 alebo ešte skôr,

 tak má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len vo výške zníženej o úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2015.

  

Ak úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2015 je vyšší, ako 3803,33 eura, nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemá vôbec. 

Pozor, uvedené sa nevzťahuje napríklad na poberateľov: 

- vdovských a sirotských dôchodkov,
- invalidných dôchodkov, krátených invalidných dôchodkov
- a to bez ohľadu na vek poberateľa invalidného dôchodku,
- poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov alebo výsluhových dôchodkov, ak im uvedený dôchodok bol priznaný po 1.1.2015.

 Určenie úhrnu vyplatených dôchodkov

 Pri výpočte nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 v prípade poberateľov uvedených dôchodkov je dôležité správne určiť sumu vyplatených dôchodkov.

 Do úhrnu vyplatených dôchodkov sa započíta:

 - suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku vyplateného v čase medzi 1.1.2015 až 31.12.2015,
- v prípade dôchodcu, ktorý poberá dôchodok z druhého piliera, sa započíta aj táto suma (z druhého piliera),
- v prípade poberania tzv. minimálneho dôchodku (zavádza sa od 1. júla 2015) sa započítava celá suma vyplácaného dôchodku (čiže vrátane navýšenia na sumu minimálneho dôchodku),
- vyrovnávací príplatok poskytovaný od 1. júla 2015 niektorým dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky.

Naopak do úhrnu vyplatených dôchodkov sa nezapočítava:

- vianočný príspevok (ľudovo „vianočný dôchodok“) - to je špeciálna štátna sociálna dávka, nie dôchodok,
- v prípade súbežného poberania vdovského (vdoveckého) dôchodku sa suma vdovského (vdoveckého) dôchodku nezapočíta,
- v prípade súbežného poberania dávky v hmotnej núdzi (pri nízkych dôchodkoch) sa suma dávky v hmotnej núdzi (vypláca UPSVaR) nezapočíta.

 Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti musí dôchodca zamestnávateľovi preukázať hodnoverným potvrdením Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku za rok 2015. Môže to byť aj rozhodnutie o valorizácií dôchodku k 1.1.2015 - pozor však na prípady, kedy sa dôchodcovi môže na základe jeho žiadosti počas roka 2015 dôchodok zvýšiť (ak pracoval popri poberaní dôchodku).

 Príklad

 Pani Milada poberá starobný dôchodok od roku 2013 a po zomrelom manželovi aj vdovský dôchodok.

 Počas roka 2015 poberá zo Sociálnej poisťovne sumu 450 eur mesačne, z čoho je 250 eur jej starobný dôchodok a 200 eur vdovský dôchodok. V decembri 2015 jej naviac vyplatia vianočný príspevok.

 Na účely určenia nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 sa spočíta len suma vyplateného starobného dôchodku, v danom prípade 12 x 250 = 3000 eur. Nezdaniteľná časť tak bude 3803,33 - 3000 = 803,33 eura.

 

TIP: Ako si môžu pomôcť dôchodcovia

 Ako je uvedené vyššie, nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2015 si nemôžu uplatniť daňovníci, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov alebo porovnateľných dôchodkov zo zahraničia, ak im bol dôchodok priznaný k 1.1.2015 alebo ešte skôr. Respektíve pri relatívne nízkom dôchodku si môžu uplatniť len sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka zníženú o sumu dôchodku, ktorý poberali počas roka 2015.

 Pre ľudí, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, respektíve uvažujú o predčasnom dôchodku, to znamená – ak je to možné – aby nežiadali o dôchodok krátko pred koncom roka, respektíve k 1.1., ale aby so žiadosťou o dôchodok počkali do 2. januára.

 Príklad

 Pani Elena dosiahla dôchodkový vek 4. decembra 2014. K tomuto dňu mohla požiadať o starobný dôchodok. Pani Elena ešte pracuje a vie, že ak by o dôchodok požiadala pred 2. januárom 2015, tak by si v roku 2015 nemohla uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

 Preto pani Elena požiadala o starobný dôchodok až k 2. januáru 2015. Stratila síce približne jeden mesačný dôchodok, má však za rok 2015 nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3803,33 eura, čo pri sadzbe dane 19% znamená úsporu na dani 722,63 eura.

   

Poberatelia invalidných dôchodkov

 Poberatelia invalidných dôchodkov majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka v štandardnej výške. Ak poberateľ invalidného dôchodku dosiahne dôchodkový vek, má právo požiadať v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku. Toto právo však nemusí využiť

- ak tak neurobí a aj po dosiahnutí dôchodkového veku naďalej poberá invalidný dôchodok, má naďalej právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka. 

Pripomeňme si, že ak poberateľ invalidného dôchodku v Sociálnej poisťovni požiada o priznanie starobného dôchodku, tak podľa § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa následne vypláca tá dôchodková dávka, ktorá je vyššia.

 Príklad

 Pani Gabriela poberá invalidný dôchodok 320 eur. Dôchodkový vek dosiahla

 1. októbra 2014 a k tomuto dňu požiadala v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa zistila, že podľa pravidiel pre výpočet starobného dôchodku by jej vyšiel starobný dôchodok 305 eur. Z tohto dôvodu bude Sociálna poisťovňa pani Gabriele aj naďalej vyplácať sumu 320 eur avšak už ako starobný dôchodok. Znamená to však, že pani Gabriela už za rok 2015 bude mať nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len v sume rozdielu 3803,33 eur mínus úhrn vyplateného starobného dôchodku.

 V uvedenom prípade by bolo pre pani Gabrielu - ktorá ďalej pracuje aj v roku 2015 - výhodnejšie o starobný dôchodok nežiadať a zostať na invalidnom dôchodku. Poberala by tak či tak rovnakú sumu avšak mala by nižšiu daň.

 Poznámka: Pre úplnosť pripomeňme, že pracujúci poberateľ starobného dôchodku na rozdiel od poberateľa invalidného dôchodku neplatí invalidné poistenie. Nemôže si síce uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka ale jeho čistý príjem je vyšší o 3% a rovnako 3% ušetrí aj zamestnávateľ.

  

Dodatočne priznaný dôchodok

 Ak bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok prípadne výsluhový dôchodok k 1.1.2015 alebo pred týmto dňom alebo k 1.1. predošlých rokov atď. a za rok 2015 (resp. predošlé roky a pod.) si uplatňoval nezdaniteľnú časť na daňovníka, musí podľa § 32 ods. 11 zákona podať za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie.

 Poznámka: V takomto prípade mu daňový úrad neudelí sankciu.

 Príklad

 Pán Eduard si u svojho zamestnávateľa za rok 2015 uplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka, pretože k 1.1.2015 nepoberal starobný dôchodok, ani predčasný starobný dôchodok, ani výsluhový dôchodok. Zamestnávateľ mu v marci 2016 vykonal ročné zúčtovanie za rok 2015 a uplatnil sumu 3803,33 eura.

 Pánovi Eduardovi v apríli 2016 Sociálna poisťovňa priznala spätne starobný dôchodok k 1.10.2014.

 Podľa § 32 ods. 11 zákona je pán Eduard povinný podať dodatočné daňové priznanie za rok 2015. V dodatočnom daňovom priznaní si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka, respektíve uplatniť len sumu rozdielu medzi 3803,33 eura a úhrnom starobných dôchodkov spätne priznaných za rok 2015.MZDÁRSKA ŠKOLA JOZEFA MIHÁLA

13. júna 2016 10:30

Od roku 2013 Vám formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky.

Tradične aj v roku 2016 budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnompoistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).< Predchádzajúca1   . . .  45678   . . .  24Ďalšia >